Endüstri 4.0’ın Eğitim 4.0’a Yansımaları

Endüstri 4.0’ın Eğitim 4.0’a Yansımaları

Doç. Dr. Hakan Karataş’ın “Endüstri 4.0’ın Eğitim 4.0’a Yansımaları” sunumu 5. Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde! Kayıt için: www.etz.com.tr

ENDÜSTRİ 4.0’IN EĞİTİM 4.0’A YANSIMALARI

4. Endüstri Devrimi, sanayinin dijitalleşme ve bilgisayarlaşma aracılığıyla yüksek teknolojiyle donatılması anlamını taşımaktadır. Bu devrim, “Nesnelerin İnterneti” aracılığı ile makinelerin birbirleriyle iletişim kurabileceği yeni bir dönemin başlangıcı olarak da tanımlanmaktadır. Aslında bu bakış açısıyla bakıldığında Endüstri 4.0’ı sadece teknolojik bir devrim olarak görmemekte fayda vardır. Bu değişim; sağlıktan eğitime, ekonomiden sanata, bütün alanların dönüşümünü de zorunlu kılmaktadır. Çünkü Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik çıktılar diğer bütün alanların girdisi olacak ve böylelikle değişim bütün alanlarda iliklerine kadar hissedilecektir. Ülkeler, bu değişime uyum sağlayabilmek için düşünce üretiminden markalaşmış ve pazar payına ulaşmış ürün üretimine kadar tüm döngüyü ve eko sistemi yönetecek ve işletecek bireylere ve kurumlara yatırım yapması gerekmektedir. Fikriyle, projesiyle, AR-GE’siyle, teknolojisiyle, inovasyonuyla markalaşmış ve pazarlaşmış ürünüyle bir üretim modeli geliştirilmesi zorunluluk olmuştur. Bu durum eğitim odaklı bir düşünce devrimini de beraberinde getirmekte ve her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yapılan araştırmalar dünyadaki bu hızlı dijital değişime ayak uydurmak ve öncü olmak zorundadır. Bu durum tespiti; Endüstri 4.0’ın ihtiyacı olan teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücünün eğitiminin kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. Endüstri 4.0’ın gerçekleri üst düzey düşünme becerilerine sahip bireyler ve kurumların hayati önem taşıdığını göstermektedir. Bu devrime uyum sağlayacak ya da yön verecek bireylerin ve kurumların gelişimi düşünülmesi, planlanması ve uygulanması gereken hayati bir konudur. Herkes için öğrenmenin yetmeyeceği düşünmenin zorunlu hale geleceği bir dönemin başlangıcındayız. Öğrenen organizasyonlar artık düşünen organizasyonlara doğru bir dönüşüm göstermek zorundadır. Eğitimin her kademesi oryantasyon, mentörlük, performans geliştirme, potansiyel belirleme ve yönlendirme olmak üzere 5 farklı hedef kapsamında bütün süreçlerini yenilemek zorundadır.