Endüstri 4.0 Yolunda Sakarya Maker Şenliği

4. Sanayi devrimi olarak adlandırılan, Endüstri 4.0, dijital fabrikalar ve akıllı teknolojiler ile geleceğe yön vermeye hazırlanıyor. “Endüstri 4.0 Yolunda Sakarya Maker Şenliği” bu büyük değişime dikkat çekmeye ve eğitim alanındaki yeni yaklaşımlar konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında 2018 yılı Ekim ayı ilk haftasında, 45 Atölye çalışması ve mini yarışma, 8 Konferans, 2 Söyleşi, 1 resim sergisi, fabrika gezileri ve çok sayıda endüstriyel kuruluşların teknolojik gelişmeler odaklı sunumlarının gerçekleşeceği planlanmaktadır.

Proje eğitim ile endüstriye buluşturmayı ayrıca teknolojik eğitim materyallere ulaşamayan öğrencileri, proje kapsamında teknolojik eğitim materyalleri ile buluşturmayı hedeflemektedir.

Şenlik, özellikle okul öncesinden, liseye kadar öğrencilerde etki bırakmayı hedeflemektedir. Ayrıca öğretmen ve velilerde yeni eğitim teknolojilerine ilgi uyandırmayı hedefi gütmektedir. Tüm katılımcılara teknolojik gelişmelerin vardığı ve varması beklenen noktalar konusunda fikir vermek, teknolojik gelişmeler ışığında yeni nesillerin eğitimine dikkat çekmeyi hedeflemektedir.

Projenin Başlıca Hedefleri
Hızla değişen dünyanın yeni teknolojilerine ve yeni mesleklerine ilgi oluşturmak, öğrencilere gelecekleri için hayal edebilecekleri yeni ufuklar açmak
Eğitim ile endüstriyi; gezi, gözlem ve sunumlarla buluşturmak
Teknolojik eğitim materyallerine ulaşamayan öğrencileri bu materyallere ulaşma imkanı sağlamak
Eğitimcilere, eğitimde kullanılan disiplinler arası ilişki artıran yeni teknolojik yaklaşımlar konusunda bilgi vermek

3 Ekim 2018 tarihinde arıca söyleşi ve konferanslar planlanmaktadır. Bu çalışmalar için A.K.M (Atatürk Kültür Merkezi) kullanılacaktır. Konferans ve söyleşilerde, inovasyon, akıllı sistemler, girişimcilik, yapay zeka, nesnelerin interneti, endüstrinin tarihçesi ve geleceği, geleceğin meslekleri, robotik, maker hareketi gibi temalar işlenecektir.

4-5 Ekim 2018 tarihlerinde ise Agora Alışveriş Merkezi sokağında atölye çalışmaları, sergi, mini yarışmalar, sunum etkinlikleri yapılacaktır. Şenlik alanında yapılacak etkinliklerde robotik, elektronik, mühendislik, kodlama, ahşap tasarım, 3 boyutlu tasarım, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik temalarının vurgulanması hedeflenmektedir.