ENDÜSTRİ 3.0 EĞİTİM SETİ TASARIMI

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
ENDÜSTRİ 3.0 EĞİTİM SETİ TASARIMI

Aydın SOYSAL
Doğukan BODUR
Talha SİVRİKAYA
SAKARYA / GEYVE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

1. Giriş
Günümüzde Endüstri 3.0 otomasyon sistemleri fabrikalarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Otomasyon sistemlerinin vazgeçilmez ürünleri PLC(Programmnable Logic
Controller) ve Operatör panelleridir. Otomasyon sisteminin birçok birimi var, buda İşi
karmaşıklaştırmaktadır. Meslek liselerindeki eğitimlerde fabrikalarda kullanılan bu
sistemlerin öğrencilere anlaşır kolay şekilde aktarılması gerekmektedir.
Otomasyon derslerinde yeterli mekanizmalar olmadığında deneyde kullanılan motorlar
boşa dönmekte, sensörlere herhangi bir iş yaptırılmamakta konunun özü öğrencilere tam
aktarılamamaktadır. Bu problemi elimizdeki malzemeleri uygun ve etkin kullanarak
çözebileceğimize karar verdik.

Günümüz teknolojisi hızla endüstri 4.0’a yani 4. Endüstri devrimi içerisinde
ilerlemektedir. 4. Endüstri devrimini yakalayabilmemiz için endüstri 3.0 otomasyon
konularının öğrencilere tam olarak aktarılması gerekmektedir. Fakat otomasyon
derslerindeki çoğu uygulamalarda elektrik motorları boşa döndürülüyor, motora her hangi
bir iş yaptırılmıyor ve uygulamanın özü öğrencilere somut olarak gösterilemiyordu. Ayrıca
Eğitim seti, materyal sıkıntısı çeken okulların kendi eğitim setlerini makul ücretlere
kendilerinin yapabileceği gerçeğini göstermek için böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu
düşünmekteyiz.

2. Problem Durumu
Öğrencilere otomasyonu anlatmakta sıkıntı çekiyoruz. Öğrenciler konunun çok zor
anlaşılmaz olduğunu düşünüyorlar. Bu proje gibi modüler, basit, kapsamlı, anlaşır eğitim
setleri ile öğrencilere otomasyonu çok rahat anlatabiliriz. Otomasyon derslerindeki
uygulamalarda materyal eksikliğinden dolayı, motorlar boşa dönmekte ve uygulamanın özü
öğrencilere somut olarak gösterilememekte, kablo bağlantıları karışık gelmekte öğrencinin
derse karşı ilgisi azalmaktaydı.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri

3.1. Çalışmanın amacı
Mesleki eğitimin temeli uygulama çalışmalarıdır. Zor ve karmaşık gibi görülen
otomasyon sistemi eğitimini; öğrencilere en üst sevide yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı
veren, kolay ve kapsamlı bir eğitim materyali geliştirmeyi amaçlamaktadır.

3.2. Çalışmanın hedefleri
1. Literatür taraması yaparak benzer çalışmaların incelenmesi
2. Çalışmanın taslak çiziminin gerçekleştirilmesi
3. Kullanılacak malzemelerin temini
4. Çalışmanın metal ve ahşap kısımlarının tamamlanması
5. Bardak dolum ünitesine malzemelerin montajı
6. Plc ve Operatör panel ünitesine malzemelerin montajı
7. Çalışma ile ilgili yazı etiketlerinin yapıştırılması
8. Deneme çalışmalarının yapılması
9. Endüstri 3.0 otomasyon sistemleri eğitimlerinin bu çalışma ile
gerçekleştirilmesi.
10. Projenin sonuçlarının alınması için gözlemlerin yapılması

4. Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Projede yaparak yaşayarak öğrenme faaliyetleri üzerinde çalışılmıştır. Çalışmamız
teknolojik tasarım projesi olduğu için, proje sonunda çalışan bir ürün elde etmeye
çalışacağız. Otomasyon konularının anlatımı görsel ve eğlenceli hale getirmek için yeni bir
eğitim seti geliştirmek için çalıştık ve sonunda çalışan yararlı bir ürün ortaya çıkardık.
Çalışmamız tasarım ve uygulama çalışmaları olarak ilerleyecektir.