“EN GÜZEL LALE” FOTOĞRAF YARIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İFSAK “EN GÜZEL LALE” FOTOĞRAF YARIŞMASI


YARIŞMANIN KONUSU
:
2005 yılından bu yana lale yarışması düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında İstanbul’umuzu Lale ile yine bir fotoğraf yarışması aracılığıyla buluşturuyor. Katılımcıların çekecekleri, İstanbul’un koru, park, bahçe, yeşil alanlarında pek çok bölgede yer alan peyzaj çalışması fotoğrafları, makro Lale fotoğrafları ve İstanbulluların Lale ile buluşmalarını betimleyen kadrajlar, yarışmamızın konusu dâhilinde değerlendirilecektir.

YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

KATILIM ŞARTLARI:
– Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Daire Başkanlığı’na bağlı Müdürlüklerin yöneticileri, MSGSÜ Fotoğraf Bölümü Yöneticileri ile İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında ülkemizde yerleşik 18 yaş ve üzeri tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların 2016 yılı içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Önceki yıllarda çekilmiş fotoğraflarla katılım, kural ihlali sayılacaktır.
– Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile yarışmaya katılabilecektir.
– Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışma “Belgesel Fotoğraf” konseptinde düzenlenmektedir. Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Bu konuda jürinin takdiri esastır.
– Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül almış fotoğraflar (sergileme ve satın alma hariç) ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
– Yarışmada ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İBB’ye ait olacaktır. Bu eserler İBB’nin arşivinde saklanacaktır. Ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan eserler ile satın alınan eserler İBB tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir.
– Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
– Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar İBB tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
– Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İBB arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
– Yarışmada başarılı olan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve sitesinde yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da yer alacaktır.  Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme: 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Çetin Kaya için ckaya gibi). 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D). 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRckayaD1_ornek_foto” veya “TRckayaD2_ornek_foto” gibi… g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir. Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların 70 cmx100 cm ebadında baskı alınabilecek büyüklükteki dijital halleri sergi öncesi tekrar istenecektir. h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İBB ve İFSAK sorumlu olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sıra ile):
Bekir TUĞCU Fotoğraf Sanatçısı Hakan HATAY Fotoğraf Sanatçısı Osman SAVAŞ İBB Temsilcisi Şevket DEDELİOĞLU Kreatif Danışman Tanju AKLEMAN Fotoğraf Sanatçısı – İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR

ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü : 3.000,00 TL
2.lik Ödülü : 2.000,00 TL
3.lük Ödülü : 1.500,00 TL
Mansiyon (3 adet) : 1.500,00 TL
Satın alma (en fazla 50 adet) : 300,00 TL

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 22.03.2015
Son Başvuru tarihi : 01.05.2016 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 07.05.2016
Sonuçların Açıklanması : 15.05.2016
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl :


YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU
:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.ibb.istanbul , www.ifsak.org.tr, www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.


İLETİŞİM
:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) İlgili: Çetin KAYA Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 292 1807 E-posta: iletisim@ifsak.org.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2016-031 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.