EN GÜZEL 50 LALE FOTOĞRAF YARIŞMASI

2005 yılından bu yana lale yarışması düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl en güzel 50 laleyi seçiyor. Kentimizin koru, park, bahçe, yeşil alanlarında pek çok bölgede peyzaj çalışmaları dâhilinde fotoğraf çekilebileneceği gibi tek laleler de yarışmada değerlendirilecektir. Bu yıl en güzel 50 laleye ödül verilecektir.

Katılım Şartları:
1. Yarışmamıza seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında tüm fotoğraf severler 2011 yılında çekilen fotoğraflarla katılabilir.

2. Yarışma baskı dalındadır. Katılımcılar siyah/beyaz veya renkli baskı göndermekte serbesttir. Baskıların kısa kenarı en az 20 cm, uzun kenarı en fazla 30 cm olmalıdır. Fotoğraflarda paspartu ve kenarlarda boşluğu olmamalıdır.

3. Yarışmamıza gönderilecek fotoğraflar gönderildikleri kadrajda en az 300 dpi çözünürlükte JPEG formatında bir CD’ye kayıt edilerek baskılarla birlikte göndermelidirler. Bir yarışmacı en fazla 5 (beş) adet fotoğrafla katılabilir.

4. Yarışmaya gönderilecek olan fotoğraflara da kadraj için kırpma, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon / başkalaştırma / oynama kabul edilmeyecektir.

5. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

—Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,

—Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarda katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Kullanım Hakları
En güzel Lale Fotoğrafları ile satın alınan fotoğrafları İBB kendi yayınlarında ve yayım organlarında eser sahibinin ismini belirterek, tanıtım amaçlı olarak kullanım hakkına eser sahibi ile birlikte sahip olacaktır. Bunun için ayrıca bir telif ödenmeyecektir.

CD ve Fotoğrafların İşaretlenmesi:
1. Fotoğrafların arka sağ alt köşesine 6 rakamdan oluşan bir rumuz ve sıra numarası yazılacak, eser adı kullanılmayacaktır. CD’lerin üzerine 6 (altı) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. CD’ye kayıt edilen fotoğraflara da kesinlikle isim verilmeyecek, yalnız rumuz ve sıra numarası yazılacaktır. Örn: 123456- 1.

Eserlerin Zarfa Konulması:
Eserler bir zarfa konmalı, zarfın ağzı yapıştırılarak üzerine yalnızca RUMUZ yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurularak başka bir zarfa konmalı, zarfın ağzı yapıştırılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak birlikte gönderilmelidir.

Fotoğrafların Ulaştırılması:
1. Baskıların ve CD’lerin posta / kargo sırasında zarar görmemesi için sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi önerilir.

2. Yarışmaya gönderilecek Fotoğraf ve CD’ler yarışma sonrasında belirtilen tarihten sonra (01 Haziran – 01 Temmuz) alınmadığı takdirde, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

3. Posta / Kargo sırasında zarar gören yapıtlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya düzenleyici kurum İFSAK sorumlu tutulamaz.

Juri Toplanması ve Değerlendirme
1. Katılımcılar katılım formunu imzalayarak yarışmaya katılmalıdır. İmzasız form ile gönderilen fotoğraflar yarışmaya alınmayacaktır. Katılımcılar yarışma koşullarını aynen kabul etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan fotoğraflar jüri değerlendirmesine alınmayacaklardır.

2. Jüri, en az 3 üyesinin bir araya gelmesiyle toplanır ve yarışma sonrasında bir değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.

Yarışma sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesi www.ibb.gov.tr, www.istanbulunlalesi.com, www.tfsf.org.tr ve www.ifsak.org.tr ‘den duyurulacaktır.
Yarışmamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmekte olup, (İFSAK) İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği tarafından organize edilmiştir.

Yarışmamıza katılım ücretsizdir.

ÖDÜLLER:
En Güzel 50 Lale Fotoğrafı – 100 TL
25 adet Satın alma – 50 TL.

Yarışma Sekreteri: Canan Coşkun
Mail: [email protected]

Fotoğrafların Teslim Adresi:
İFSAK İstiklal Cad. Ayhan Işık Sok. Özverim Apt. No: 32/1 Beyoğlu / İSTANBUL

Lale ve yarışma hakkında daha fazla bilgi için
www.ibb.gov.tr – www.istanbulunlalesi.com – www.ifsak.org.tr – www.tfsf.org.tr

Seçici Kurul Üyeleri
1. Cengiz Karlıova
2. Merih Akoğul
3. Nevzat Çakır
4. Hasan Işık
5. Şevket Dedelioğlu

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi: 15 Nisan 2011
Seçici Kurul Toplantısı: 30 Nisan 2011
Sonuç Bildirim: 03 Mayıs 2011
Fotoğrafların İade Edilişi: 01 Haziran – 01 Temmuz 2011
Yarışmamız TFSF 2011/19 patronajı ile desteklenmektedir
Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.