Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Seçimi

Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezine 2013-2014 eğitim – öğretim yılında eğitime alınacak öğrencilerin seçim süreci başlamıştır. Tanılama ilkokul  4.sınıf öğrencilerinden yapılacaktır. Okul yönetimlerince  yapılacak  iş ve işlemler eklerde belirtilmiştir.

2013 TANILAMA TAKVİMİ

 

TARİH YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER AÇIKLAMA
26/02/2013 İlkokullara Tanılama Süreci Duyurularının Yapılması  
08/03/2013

 

Saat 14.00

İlimiz Odunpazarı İlçesi  Rehber Öğretmenlerine Yönelik Bilim ve Sanat Merkezleri Tanıtım ve Tanılama Süreci Bilgilendirme Toplantısı Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu
08/03/2013

 

Saat 10.00

İlimiz Tepebaşı İlçesi Rehber Öğretmenlerine Yönelik Bilim ve Sanat Merkezleri Tanıtım ve Tanılama Süreci Bilgilendirme Toplantısı Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu
11/03/2013

22/03/2013

Başvuruların Alınması  
25/03/2013

12/04/2013

Grup Tarama Listelerinin Oluşturularak

Okullara Bildirilmesi

 
17/04/2013

18/04/2013

Grup Tarama Testinin Uygulanması  
22/04/2013

26/04/2013

Bireysel İncelemeye Alınacak Öğrenci Listelerinin Okullara Gönderilmesi  
29/04/2013

31/05/2013

Bireysel İncelemenin Yapılması  
Temmuz 2012 Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Okullarına ve Ailelerine Bildirilmesi  

 

Aday Gösterme

ü      Sınıf Öğretmeninin Yürüteceği İş ve İşlemler:

  • “Genel Zihinsel Yetenek” alanına yönelik hazırlanan “Öğrenci Gözlem Formu”, sınıf öğretmeni tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulur.
  • Bu formlar, belirtilen  kriterler doğrultusunda aday gösterilmesi düşünülen her bir öğrenci için ayrı ayrı düzenlenir.
  • Doldurulan formlar okul yönetimine teslim edilir.

ü      Okul Yönetiminin Yürüteceği İş ve İşlemler:

  • Bilim ve Sanat Merkezi tarafından resmi yazıyla gönderilen “Öğrenci Gözlem Formu” ilgili sınıf öğretmenine iletilir. Sınıf öğretmenlerince doldurulan öğrenci gözlem formları okul yönetimince teslim alınır.
  • Aday gösterilen tüm öğrencilerin bilgilerinin yer alacağı “Toplu Aday Öğrenci Listesi” doldurulup eskbilsem@gmail.com  adresine gönderilir.
  • Bu aşamaya kadar düzenlenen, “Öğrenci Gözlem Formları” ve “Toplu Aday Öğrenci Listesi” okul yönetimince onaylandıktan sonra 22/03/2013 tarihine kadar doğrudan Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi’ne kapalı zarf içerisinde resmi yazı ile teslim edilir.

NOT: Tanılama sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için okulunuzdan başvuru olmaması halinde başvuru yapılmadığına dair doğrudan Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi’ne resmi yazı ile bilgilendirmeniz rica olunur.

İLKOKUL ÇAĞI ÖĞRENCİLERİ

GÖZLEM FORMU

 

 

Adı Soyadı     : …………………..           Yaşı : ……………                   Gözlem Dönemi :…………………

Okul Adı         : ……………………………………………………

Öğretmen      : ……………………………………………………                  Sınıfı : …………………………………

 

AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendiriniz.

Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi ya da derecesini gösteren harfin altındaki kutucuğun içerisine  ( X ) işareti koyunuz.

 

A Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sürekli olarak görülür.

B Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sıklıkla görülür.

C Söz konusu davranış, bazı etkinliklerde ara sıra görülür.

D Söz konusu davranış, hiç görülmez.

 

Sıra No

 

A

B

C

D

1

Bilgilerini gündelik yaşamında kullanır.        

2

Duyduğunu, okuduğunu ve gördüğünü kolaylıkla hatırlar.        

3

Yaşıtlarına nazaran birçok konuda bilgi sahibidir.        

4

Sınıf düzeyinin üstündeki kitapları okur.        

5

Derinlemesine bilgi sahibi olmak için soru sorar.        

6

Konu ve olayların önemli kısımlarını ayırt eder ve problemleri fark eder.        

7

Olaylar, durumlar ve bilgiler arasında yaşıtlarının fark edemeyeceği düzeyde ilişkileri algılar.        

8

Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çaba sarf eder.        

9

Anlatılan konuları çabuk kavrar.        

10

Farklı zamanda ve farklı yerlerde kazandığı bilgileri yorumlayarak ilginç sonuçlar çıkartır.        

11

Doğru sonucu bulmak için en iyi çözümü düşünür.        

12

Karşılaştığı engeller ve sorunlar cesaretini kırmaz, aksine yeni denemelere yöneltir.        

13

Yeni ve orijinal fikirleri, buluşları ve çalışmaları vardır.        

14

Konuşmaları akıcıdır.        

15

Tartışmalara katılır.

 

 

 

 

16

Kelime dağarcığı yaşıtları seviyesinin üstündedir.        

17

Kendisi hakkında yapılan eleştirileri dinler.

 

 

 

 

18

Bireysel ve grup sorumluluğu alır.        

19

Etkinliklerde lider seçilir.        

20

Fikir ve tavsiyeleri için arkadaşları kendisine başvurur.        

21

Yardımlaşmayı sever.        

22

Başkalarının sorunlarına karşı duyarlıdır.        

23

Okul içi ve dışı faaliyetlere katılır.        

24

Espriden hoşlanır ve özgün espriler yapar.        

 

 

 

25

Ritim ve melodiye diğer çocuklardan daha fazla tepkide bulunur.        

26

Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir ve çalmayı dener.        

27

Dinlediği müzik parçalarını kısa zamanda öğrenir.        

28

Düzeyine göre yeni ve orijinal müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterir.        

29

Müzik dinler ve müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.        

30

Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır.        

31

Müzisyenler, şarkıcılar ve müzik parçaları ile ilgili koleksiyonlar yapar.        

32

Duygu ve düşüncelerini anlatmak için müziği bir araç olarak kullanır.        

33

Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanır.        

34

Resimleri planlar, resimlere derinlik verir.        

35

Parçalar arasında uygun oranlar kullanır        

36

Resim çalışmaları için çok zaman harcar.        

37

Çamurdan, sabundan, plastili gibi yumuşak gereçlerle nesneler yapmaya ilgi gösterir.        

38

Diğer insanların sanat ve resim çalışmalarına (resim ve heykel sergileri gibi) özel ilgi duyar.        

39

Duygu ve düşüncelerini resimle anlatmaya isteklidir.

 

 

 

 

40

Çeşitli resim ve çizimlere özgün yorumlar getirir.        

41

Resmi, kendi yaşantılarını ve duygularını ifade etmek için başarılı olarak kullanır.        

42

Diğer çocukların yaptığından değişik çizimler ve resimler yapar.        

43

Enerjiktir.        

44

Yarış gerektiren oyunlara katılmaktan hoşlanır.        

45

Yarışa dayalı oyunlarda kararlı ve sürekli olarak üstünlük gösterir.        

46

Sınıf içinde fizik kondisyonu en iyi olanlardandır.        

47

Okul içi ve  dışında voleybol, basketbol, futbol, izcilik, yüzme, tenis vb. sporları yapmaktan hoşlanır ve bunlardan bazılarına sürekli olarak katılır.

 

 

 

 

48

Okul içi ve okul dışı zamanının çoğunu çeşitli bedensel etkinliklere ayırmak ister.        

49

Spor yarışlarını gazete, dergi ve diğer yayın araçlarından izlemekten hoşlanır. Bu konuda yaşına uygun bir çok denemeler yapar.        

50

Dramatik etkinliklere ilgi gösterir.        

51

Hayvan, insan ve diğer nesneleri karakterize eden rolleri kolaylıkla yapar.        

52

Yüz ifadeleri, mimikler, duruşlar ve türlü beden hareketlerini yapabilir.        

53

Dinleyicilerin duygusal tepkilerini çekmekten hoşlanır.        

 

 

Tarih            :                                                                                                     Okul Müdürü

Öğretmenin

Adı Soyadı  :                                                                                                        Adı Soyadı

İmza  :                                                                                                             İmza

Mühür