EMEPYA 2012 BAŞVURUSU

2012 EĞİTİM METOTLARI VE MATERYALLERİ PROJE YARIŞMASI

( EMEPYA )

A.EMEPYA HEDEFLERİ
•Öğretmenlerin proje tabanlı yapılandırıcı eğitim ve öğretime adapte olması
•Öğretmenlerimizin eğitim teknolojilerini kullanmalarını yaygınlaştırması, bilgi ve becerilerini geliştirmesi
•Öğretmenlerimizin sürekli öğrenen bireyler olması
•Bilişim teknolojilerini kendi branşlarına entegre edebilmesi
•Öğretmenlerimizi destekleyerek, kabiliyetlerinin ortaya çıkması
•Öğretimi kolaylaştırıcı öğretim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesi
•Öğretmenlerin araştırma yapmalarının teşvik edilmesi
•Elde edilecek projelerle ülke genelinde eğitim metodolojisinde ortak bir paylaşım sağlanması.
B.EMEPYA KAPSAMI
•Bu yarışmaya, bütün öğretmenler katılabilir.
•Projeler bireysel hazırlanabileceği gibi, grup olarak da hazırlanabilir. Gruplar en fazla 2 kişiden oluşabilir.
•Katılımcılar birden fazla proje ile yarışmaya müracaat edebilir ancak final aşamasına en fazla bir proje ile çağrılacaklardır.
C.EMEPYA KATEGORİLER
Öğretmenler arasında yapılacak olan EMEPYA ( Eğitim Metotları ve materyalleri Proje Yarışması ) toplam 3 ana kategoriden oluşmaktadır.

A.Temel Öğretim-Okul Öncesi Kategorisi

B.Temel Öğretim-İlköğretim Kategorisi

C.Orta Öğretim Kategorisi

GENEL AÇIKLAMALAR

1.Projeler okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim müfredatına uygun ve kullanılabilir olmalıdır.
2.Projeler özgün olmalı. Her hangi bir yerden değiştirilerek de olsa alınmamalıdır. Bu konuda tüm hukuki sorumluluk proje sahibine aittir.
3.Projenin özgün olmadığı tespit edildiği takdirde proje değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.Projeler reklam içeriği taşımamalıdır.
5.Projeler branş öğretimiyle alakalı olabileceği gibi genel eğitim öğretim konularıyla alakalı da olabilir.
6.Öğretmenler kendi branşlarından proje hazırlayabilecekleri gibi branşlarının dışında da proje hazırlayabilirler.
7.Projeler öğrenmeyi motive edici ve kolaylaştırıcı olmalıdır.
8.Projeler dersleri ve hedef davranışları destekleyici nitelikte olmalıdır.
9.Projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda finale kalan projeler 2 Nisan 2012 tarihinde www.emepya.com sitesinde duyurulacaktır.
10.Her kategoriden finale kalan projeler final için 28-29 Nisan 2012 tarihinde Ankara da yapılacak sergiye davet edilecektir.
11.Finale kalan projeler proje sahibi tarafından jüriye sunulacaktır.
12.Finalde Jüri tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra dereceye girenler belirlenecek ve ödülleri 29 Nisan 2012 yapılacak törenle sahiplerine verilecektir.
13.Grup tarafından hazırlanan projelerde ödüller projeye verilecektir.
14.Yol masrafları katılımcılara aittir. Sergi boyunca konaklama ve yemek ihtiyacı yürütme kurulu tarafından karşılanacaktır.
15.Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve duyurulara www.emepya.com adresinden ulaşabilirsiniz.
16.EMEPYA ile alakalı sorular [email protected] adresine e-mail olarak gönderilebilir.
D.EMEPYA JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
◦Yeni ve orijinal bir fikir olmalı ve bu fikir eğitime katkı sağlayacak bir neticeye bağlanmalıdır.
◦Var olan bir probleme çözüm getirmelidir.
◦Güncel eğitim yaklaşımlarına ve müfredata uygun olmalıdır.
◦Genellenebilir ve geniş bir kullanım alanına sahip olmalıdır.
◦Kolay bulunabilecek malzemelerle yapılan, uygulanabilir bir proje olmalıdır.
◦Proje hedeflediği öğrenci seviyesine uygun olmalıdır.
◦Proje raporu anlaşılır bir dille yazılmalıdır.
◦Rapor görsel materyallerle zenginleştirilmelidir.
◦Proje içerisinde öğretim materyalleri ve teknolojileri kullanılmalıdır.
◦Proje öğrenci merkezli olmalıdır.

E.EMEPYA ÖDÜLLERİ
Finalist projelerin,

%5’ine birincilik,

%10’una ikincilik,

%15’ine üçüncülük,

%20’sine mansiyon ödülleri verilecektir.

Jürinin belirleyeceği sayıda da jüri özel ödülü verilecektir.

Bütün yarışmacı ve okullarına katılım sertifikası verilecektir.

Finalde ödül alamayan projelere dijital fotoğraf makinası hediye edilecektir.

TÜM KATEGORİLER İÇİN
1. LİK 1.500 TL BAŞARI SERTİFİKASI
2. LİK 1.000 TL BAŞARI SERTİFİKASI
3. LÜK 750 TL BAŞARI SERTİFİKASI
MANSİYON  500 TL BAŞARI SERTİFİKASI
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 250 TL BAŞARI SERTİFİKASI
F.EMEPYA BAŞVURULARI
◦Başvurular 02 OCAK 2012 tarihinden itibaren başlayacak, 9 Mart 2012 tarihinde son bulacaktır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
◦Başvurular www.emepya.com adresinden online olarak yapılacaktır.
◦Başvuru sayfasındaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
◦Proje özeti 180 kelimeyi geçmeyecek ve yeterince açıklayıcı olacaktır.
◦Proje özeti Türkçe ve İngilizce olarak web sitesine yüklenecektir.
◦Projenin kesin raporu başvuru ile birlikte web sayfasına yüklenmelidir