EMBL Disiplinlerarası Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu

Burs 3 yıl süreyle verilecek olup, finansman EMBL ve Maria Sklodowska-Curie Ortak Fonlama Programı bütçesinden karşılanacak. Başvuru sahiplerinin ilgi duydukları araştırma alanında, disiplinlerarası bir çalışmayı içeren proje önerisini EMBL merkezlerinde yer alan araştırma gruplarından en az ikisini dâhil ederek hazırlaması gerekmekte; ayrıca projelerde endüstri ve akademiden gelen dış ortakların yer alması uygundur.

EMBL araştırma birimlerine, https://www.embl.de/training/postdocs/02-entry_routes/research_units/ind…,  başlıklarına ise https://www.embl.de/training/postdocs/02-entry_routes/research_topics/in… bağlantısından erişilebilir.

Kimler Başvurabilir?
EIPOD burs programına tüm uluslardan doktora sonrası araştırma yapmak isteyen araştırmacılar başvurabilir. Bununla birlikte, başvuru sahibinin mükemmellik seviyesinde disiplinlerarası çalışmalar yapmakta olması zorunlu. Başvuru sahibi, doktora derecesine, ya da 4 yıl boyunca tam zamanlı araştırma tecrübesine sahip olmalı. Hâlihazırda başka bir enstitüde doktora sonrası araştırma yapmakta olan araştırmacılar programa başvuru yapabilir. Hâlen EMBL’de çalışmakta olan araştırmacılar başvuru son tarihine göre, son 3 yılda EMBL’deki çalışma süresi 12 ayı geçmemek koşuluyla programa başvurabilir.
Başarılı adaylar, EIPOD programıyla birlikte EMBL Doktora Sonrası Araştırma Programı’na katılacak; EMBL’de ileri seviye eğitim ve kariyer fırsatlarına sahip olacak.

Başvurular EMBL’ye doğrudan yapılır.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Önemli Tarihler

12 Eylül Başvuru için son tarih
13 Eylül – 1 Ekim Başvuruların uygunluk değerlendirmesi
22  Ekim Seçilen adaylara davetiye gönderilmesi

Başvurusu reddelinlere bilgi verilmesi

3 Aralık öncesi Seçilen adayların EMBL merkezlerine ziyareti
3 Aralık Seçilen adayların EMBL Heidelberg Merkezi’ni ziyareti
4 Aralık Mülâkat (EMBL Heidelberg)
10 Aralık Desteğe hak kazanan adayların bilgilendirilmesi

 

İletişim
Başvuru ve program hakkında sorularınızı aşağıdaki irtibat noktalarına iletebilirsiniz.

Brenda Stride, Doktora sonrası Program Direktörü
Rachel Coulthard-Graf, Kariyer Gelişim Danışmanı
EMBL Heidelberg, Meyerhofstraße 1, 69117 Heidelberg, Germany
Tel: +49 6221 387-8329
E-mail: eipod@embl.org

Notlar

EMBO, EMBL ve ICGEB ile ilgili tüm sorularınızı embo@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.