Elmalılı M.Hamdi Yazır Sempozyumu

Elmalılı M.Hamdi Yazır Sempozyumu-(02-04 Kasım 2012)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU
02-04 Kasım 2012, Antalya

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş döneminin önde gelen isimlerinden birisi olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır birçok açıdan önemli bir şahsiyettir. O, dirayetli bir dersiâm, kadı ve müderris olmanın yanında felsefe, hat ve mûsikî ile de ilgilenmiş ve hatta kimi sanat dallarında icazet almıştır. Yazdığı gazete-dergi yazılarıyla döneminin siyasî, fikrî ve ilmî tartışmalarına da dâhil olmuş, ileri sürdüğü görüş ve yaklaşımlarla dikkatleri çekmiştir. Aktif siyasetin içinde de yer alan M.Hamdi Yazır, II. Meşrûtiyet’in ilk meclisinde milletvekilliği; Osmanlı Hükümetlerinde bakanlık yapmıştır.

Bu sempozyumda, işte böyle çok yönlü bir değer olan Elmalılı M.Hamdi Yazır’ın bütün yönleriyle ele alınması ve tartışılması amaçlanmaktadır. Sempozyumun, hem geleneksel bilgiyi hem de modern yöntem ve anlayışları mezcetmiş, bir başka ifadeyle medrese ulûmu ile mektep fünûnu arasında köprü olmuş, aynı zamanda dönemin fikrî ve siyasi tartışmalarına da katılmış olan böyle bir âlimin tanınmasına hizmet edeceğini umuyoruz.
Sempozyum, yurtiçi ile yurtdışından gelmek isteyen tüm araştırmacılara açık olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için bkz. http://ilahiyat.akdeniz.edu.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin