Elkon Logo Tasarım Yarışması

Elkon Logo Tasarım Yarışması

ELKON LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1-YARIŞMANIN KONUSU: Her yıl biraz daha büyüyen ve dünya üzerinde 110 Ülkeye kadar ürettiği Beton Santrallerini ihraç eden Elkon Elevatör-Konveyör ve Makine Sanayii Ticaret A.Ş. (Elkon Şirketler Grubu) nun Logo Tasarım yarışmasıdır.

Elkon Şirketler Grubu ana firması Elkon Elevatör-Konveyör ve Makine Sanayii Ticaret A.Ş. olmak üzere,İhracat firması Elkon Beton Makinaları Sanayii ve Ticaret A.Ş.; Elkon Çelik Makina Üretim Sanayii ve Ticaret A.Ş.,Elkon İnşaat Makinaları Sanayii ve Ticaret LTD. ŞTİ., Emre Beton Makinaları Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketleri´de entegre üretimi tamamlayan firmalar olmak üzere beş şirketten oluşmaktadır.Ana şirketin ilk kuruluşu 1975 yılına dayanmaktadır.

2-YARIŞMANIN AMACI: ELKON Şirketler Grubu Markasının inovativ yüzünü yansıtacak,ulusal ve uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edilmesini sağlayacak özgün bir logo´nun tasarlanmasıdır.

Tasarlanacak Logo ana olarak grubu çağrıştırmalıdır,üzerine ilave edilecek küçük detaylarla şirketler aynı logo altında toplanabilmelidir.

3-YARIŞMA KOŞULLARI:

*Yarışma 18 yaşını aşmış herkesin katılımına açıktır

*Her yarışmacı en fazla 2(iki) adet eser ile katılabilir

*Yarışmaya katılım ücretsizdir

*Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz

*Logo Elkon Elevatör-Konveyör ve Makine Sanayii Ticaret A.Ş. ni en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli basit ama çarpıcı nitelikte olmalıdır

*Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur.Çalışmalar basılı materyallerde,ekranda,renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek,değer kaybetmeyecek,anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır.Logonun çeşitli amaçlar için kullanılacağı göz önünde bulundurularak (antetli kağıt,dergi,broşür,kitapçık,kitap,program,pankart,poster,şapka,çanta,tişört,internet,elektronik medya,web sitesi) basıma uygun nitelikte hazırlanması,büyütülüp küçültüldüğünde (20×20)fonksiyonelliğini kaybetmemesi gerekmektedir.

*Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim,imza ve ayırıcı bir işaret bulunamaz.Bu tip işaret bulunduran çalışma yarışma dışı bırakılır.

*İki tasarımla katılan yarışmacılar,her bir tasarım için ayrı dosya gönderecektir.

*Katılımcıların çalışmaları Türk Patent Enstitüsü´nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

*Kopya olduğu tesbit edilen eserler jüri tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.Yarışmanın sonucunda jüri herhangi bir eseri,herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi,bu eserin yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı,başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda verilen ödül iptal edilerek,eğer kişiye ödül verilmiş ise ödülü derhal iade etmesi gerkecektir.Bu iptal durumu,diğer ödül almış ve /veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

*Elkon katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

*Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Elkon Elevatör-Konveyör ve Makina Sanayii Ticaret A.Ş. ne devredilmiş sayılır.Tasarım sahibi,kullanılacak Logo´da hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.Diğer tasarımlar,sonuçların açıklanmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alabilirler.Bu süre i E çerisinde adresten alınmayan çalışmalardan Elkon Elevatör-Konveyör ve Makine Sanayii Ticaret A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

*Ödül kazanan tasarımı Elkon Elavatör-Konveyör ve Makina Sanayii Ticaret A.Ş. kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.Jüri,seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir.Bunun için Elkon Elevatör-Konveyör ve Makina Sanayii A.Ş. tarafından ödül tutarı dışında hiçbir ödeme yapılmaz.

*Eserler Jüri tarafından yaratıcılık,özgünlük,uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

*Yarışma sonunda birinci seçilen eser Elkon Elavatör-Konveyör ve Makina Sanayii A.Ş. Logosu olarak belirlenecek her türlü basılı ve görsel materyaller üzerinde kullanılacaktır.Katılımcıya bu kullanımlar için ayrıca telif ödenmeyecektir.

*Yarışmacılar,gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında,herhangi bir ücret ve ödül talep edemez,yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.Yrışmaya katılanlar,yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

4-SON BAŞVURU:

*Yarışmaya son katılım 8 Aralık 2017 Cuma Günü,saat 17:00 mesai bitimine kadardır.

5-ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ:

*Web sitemizde bulunan katılım formunu kullanarak çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.

6-ADRES:

Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi Dergiler Sokak No:13 ELKON

Esentepe/Şişli/İSTANBUL

Tel:+90 212 288 96 33

Fax:+90 212 2746310

7-YARIŞMA JÜRİSİ:

*Mustafa Alpagut Elkon Yönetim Kurulu Başkanı

*Bülent Genç Fabrikalar Müdürü

*Emre Alpagut Elkon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

*Serkan Özkan EMEA Bölgesi Pazarlama Müdürü

*Emre Resuloğlu İnavasyon Müdürü

*Rafik Hasanov BDT Bölgesi Pazarlama Müdürü

*Sevda Keskin Halkla İlişkiler Yönetmeni

8-ÖDÜLLER:

*Birincilik Ödülü :5.000 TL

*İkincilik Ödülü :3.000 TL

*Üçüncülük Ödülü :2.000 TL

*Mansiyon Ödülü :1.000 TL

*Mansiyon Ödülü :1.000 TL

8-SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Değerlendirmenin yapılmasından sonra 5 (beş) iş günü içinde

9-TELİF HAKLARI:

Katılımcı,dereceye giren eserinin Elkon Elevatör-Konveyör ve Makina Sanayii Ticaret A.Ş. Logosu olarak ve süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek fikir ve sanat eserleri kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin,çoğaltma,işlenme,yayma,temsil,umuma iletim,faydalanma ve benzeri umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Elkon Elevatör-Konveyör ve Makina Sanayii Ticaret A.Ş ne tam lisans verdiğini kabul eder.

*Seçici kurul üyeleri̇,çalışmalar arasında ödül almaya layık bi̇r eser bulamazsa,yarışmanın süresi̇ni̇ uzatıp,başka yarışmacılarada şans verme hakkına sahi̇pti̇r.

*Bu şekilde kullanılan eserler için,eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,beyanve taahhüt eder. Elkon Elevatör-Konveyör ve Makina Sanayii Ticaret A.Ş eserler için atılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

10-YARIŞMA TAKVİMİ:

*Yarışma başlama tarihi :20 Ekim 2017

*Son başvuru tarihi :08 Aralık 2017

*Seçici kurul değerlendirmesi :13 Aralık 2017

*Sonuçların açıklanması :15 Aralık 2017

*Ödül töreni :20 Aralık 2017

11-YARIŞMAYI YAPAN KURUM:

Elkon Elevatör-Konveyör ve Makina Sanayii Ticaret A.Ş

12-DİĞER HUSUSLAR:

Taahhütlerin yerine getirilmemesi,başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun,tasarımın çalıntı,alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde,ödül verilmez ve verilmiş ödül yasl faizi ile . Elkon Elevatör-Konveyör ve Makina Sanayii Ticaret A.Ş ye iade edilir.

Katılım Formu için Tıklayınız