ELEMENTLER DÜNYASINDAN HAYATA YOLCULUK(Journey to Life in the World of the Elements)

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Kimya Öğretmeni Sinem SEZGİN rehberliğinde 5 öğrenci Elementler Dünyasından Hayata Yolculuk isimli  e-Twinning projesi yapmaktadır.

Elementler dünyasında hayata yolculuk projemizde elementleri tanımak, günlük hayatta ve yaşamamızda nasıl elde edildikleri, nasıl saflaştırıldıkları, nasıl ve nerelerde kullanıldıklarını sosyal öğrenme kuramı, gözlem tekniği ve modüller eğitimi yöntemi ile öğrencilerimize ayrıntılı bir şekilde aktarabilmektir. Proje ile öğrencilerimiz müfredatla ilişkili konuları öğrenirken web2.0 araçlarını kullanmayı öğrenmiş, ingilizce paylaşımlarla yabancı dilini geliştirmiş,  planlı ve programlı çalışmayı öğrenmişlerdir. Farklı okullarla işbirliği içinde çalışmayı ve sosyal ilişkilerini geliştirmişlerdir.

Projemizle ilgili ayrıntılar için lütfen linki tıklayalım.

https://www.storyjumper.com/book/read/128933212/62605e5ddb320