ELEKTROMANYETIK DALGALARIN ARTEMIA SALINA YA ETKISI VE EMD ÖNLEYICILERIN BU DURUMDAKI ROLÜ

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Projenin Amacı: Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların Artemia salina üzerindeki etkisini incelemek, bu etkiyi azaltabileceği ileri sürülen ametist taşının ve elektromanyetik dalga önleyici cihazın  elektromanyetik dalgaları önlemedeki etkisini araştırmak.

Projenin Hedefi:1-Elektromanyetik dalganın zararlarını öğrenebilmek

2- Elektromanyetik dalganın Artemia salina üzerindeki etkisini öğrenebilmek

3-Toplumda elektromanyetik dalga(radyasyon) önleyici olarak bilinen ametist taşı ve ticari olarak satılan elektromanyetik dalga önleyici cihazın cep telefonundan yayılan elektromanyetik dalgayı engellemedeki etkisini incelemek.

Literatür:

http://www.hurriyet.com.tr/yasasinhayat/14500135.asp

http://www.emo.org.tr/ekler/0f0fe8bd3a7ea69_ek.pdf?tipi=46&turu=X&sube=0

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 26/11/2010 tarihinde projenin adı ve amacı belirlendi. Bu tarihten itibaren radyasyon, cep telefonlarının zararları, toplumda radyasyon önleyici olarak bilinen nesneler hakkında literatür taraması yaptık.

03/12/2010 tarihinde araştırmayı nasıl bir düzenekle yapacağımıza karar verdik. Düzenekte neler olacağını belirledik. Araştırmamızda kullanacağımız canlıyı laboratuarımızda bulunan Artemia salina olarak belirledik. Diğer malzemelerimiz şunlardır;

1-Dört adet 900 ml lik kristalizuar

2-Üç adet aynı model cep telefonu

3-Bir adet ametist taşı

4-Bir adet elektromanyetik dalga önleyici (ÖKO Sticker marka)

5-Üç adet SİM kart

6-Akvaryumlarda kullanılan hava boruları

7-Üç adet şarj aleti

8-Termostatlı elektrikli ısıtıcı

9- Artemia salina yumurtaları

10-Deney gruplarının arasına elektromanyetik dalga geçişlerini azaltmak için alüminyum folyo ile kaplı kartonlardır.

10/12/2010 tarihinde Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Mehmet ARI ile projemizle ilgili sohbet ettik. Elektromanyetik dalga hakkında bilgi topladık.

17/12/2010 tarihinde Artemia salina hakkında bilgi topladık. Literatür taramasına devam ettik.

24/12/2010 tarihinde düzeneğin kurulması için telefonlar, ametist taşı ve EMD önleyici cihaz temin edildi. Kristalizuarlar, hava boruları ve hava motoru, Artemia salina yumurtaları hazırlandı. Deney düzeneği kuruldu. Kristalizuarlara 100ml kaynak suyu ve 20 şer adet Artemia salina yumurtası koyduk. Her kaba 10 gram kaya tuzu ekledik. Her bir kristalizuara hava motorundan, akvaryum hortumu ile hava verdik. Ortam sıcaklığını sabit tutabilmek için termostatlı ısıtıcı kullandık. Proje resimlerimizdeki gibi sistemi yerleştirdik.

Buna göre deney düzeneğimiz 4 gruptan oluştu;

1.grup: Kontrol grubu.

2.grup:Cep telefonu ve EMD önleyici.

3.grup: Sadece cep telefonu.

4.grup Ametist taşı ve cep telefonu içermektedir.

Deney gruplarının arasına elektromanyetik dalga geçişlerini azaltmak için alüminyum folyo ile kaplı kartonlar yerleştirdik. Deney düzeneğimizdeki telefonlar her gün altışar kez çaldırıldı.

31/12/2010 tarihinden itibaren her gün deney düzeneğimizdeki yumurtaları izlemeye başladık. İkinci gün yumurtalardan Artemia salina yavruları çıkmaya başladılar. Aynı gün besin olarak her kristalizuara 5 ml karışık alg solüsyonu eklendi.

07/01/2011 tarihinde canlılar sayılarak kontrol edildi. Buna göre kontrol grubunda 17 tane canlı, EMD önleyici ve cep telefonu bulunan kapta 9 canlı, ametist taşı ve cep telefonu olan kapta 6 canlı, sadece cep telefonu olan kapta 3 canlı tespit edildi.

14/01/2011 tarihinde yapılan sayımda  kontrol grubunda 16 canlı, EMD önleyici cihaz  bulunan kapta 9 canlı, ametist taşı bulunan kapta 5canlı, sadece  telefon bulunan kapta ise 3 canlı saydık.

18/01/2011 tarihinde yapılan sayımda ise kontrol grubunda 16 canlı,EMD önleyici cihaz  bulunan kapta 6 canlı,ametist taşı bulunan kapta 4 canlı, sadece  telefon bulunan kapta 3 canlı gözlemledik.

Ulaşılan Sonuçlar: Deneyimiz sonucunda, cep telefonunun Artemia salina ya zarar verdiği görülmüştür. Halk arasında radyasyon önleyici taş olarak bilinen ametist taşının ise elektromanyetik dalgaların zararını azalttığına yönelik bir sonuca ulaşamadık. Elektromanyetik dalga önleyici olarak satılan cihazın az da olsa etki ettiği görüldü. Günlük hayatta sıkça kullandığımız cep telefonlarının daha dikkatli kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

Çalışmanın başka canlılarla da, daha geniş bir zaman içerisinde yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca halk arasında kaktüsün de radyasyon emici olduğu iddia edilmektedir. Biz başlangıçta kaktüsü araştırmamıza aldık. Fakat ametist taşı ve elektromanyetik dalga önleyici cihaza göre deney düzeneğinde Artemia salina’ ya uzak kalacağını ve bunun da sonuçlarının da yanıltıcı olabileceği için, araştırmamızdan çıkardık.

Proje özeti: Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların Artemia salina üzerine etkisini ve elektromanyetik dalgaların zararlı etkisini yok ettiği ileri sürülen ametist taşı ve elektromanyetik dalga önleyici cihazın elektromanyetik dalga önlemeye etkisini karşılaştırdık. Yaptığımız çalışma sonucunda cep telefonun Artemia salina ya zarar verici etkisi olduğunu gördük. Ametist taşı bu zararlı etkiyi tam olarak önleyemedi. Elektromanyetik dalga önleyici cihaz ise ametist taşına göre nispeten daha etkili oldu.

Proje bütçesi: 75TL