ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU

Mersin Elektrik Mühendisleri Odası, Mersin Tabip Odası, Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Barosu‘nun birlikte düzenlediği bu sempozyumun amacı;

Elektromanyetik alanların çevre, insan sağlığı üzerine etkileri ve hukuksal boyutları konusunda, üniversitelerin, kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, kişilerin güncel ve bilimsel bilgilerini aralarında tartışacağı ve toplumla paylaşacağı bir ortam oluşturmaktır.

Elektrik enerjisi kullanımının doğal yansıması olan elektromanyetik alanların çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri ve hukuksal boyutları konularının birlikte irdelenmesi önem kazanmıştır. Elektrik enerjisinin kullanımı ile birlikte, elektrik üretimi – iletimi ve dağıtımı yaşamımızda önemli yer tutmakta;

•Enerji taşıma hatları, trafo merkezleri, elektrik kablo şebekeleri,…

Ulaşım sektöründe;

•Elektrikli toplu taşıma araçları,

Elektronik sanayindeki gelişmeler sonucu;

•Saç kurutma cihazlarından mikro dalga fırınlara kadar her türlü elektrikli ev aleti ve ofis hizmet cihazları,

Tanı-teşhis ve tedavide

•MR, tomografi, ultrason, röntgen vb. tıp cihazları,

İletişim sektöründe;

•Radyo-TV alıcı-verici sistemleri, baz istasyonları, cep telefonları vb. sistemler, maruziyet (sunukluk) konusunda yaşamımızı etkilemektedir.

Ülkemizdeki yetersiz yasal mevzuatlar nedeniyle ticari yaklaşımı ön plana çıkaran plansız teknik uygulamalar, çevremizi ve sağlığımızı tehdit etmektedir. Uluslararası ve ulusal standartlar, yönetmelikler, şartnameler ve yasal mevzuatlara ilişkin problemler gözden geçirilerek, gerekli önlemlerin alınması ve geliştirilmesi çevre ve insan sağlığı açısından kamusal görevdir.

Sempozyum sürecinde Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, Mersin Tabip Odası, Mersin Barosu ve Mersin Yenişehir Belediyesi’nin ortak hedefi ;

Elektromanyetik alanların çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri konusunda, teknik gelişme ve bilgilerin sunulmasının yanı sıra, yetersiz uygulamalar sonucu halk kesimleri üzerindeki olumsuzlukların ve problemlerin ön plana çıkarılarak çözüm önerileri sunulması ve kamuoyunun dikkatini çekmektir.

Dünyada ve ülkemizde elektromanyetik alanların çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri bilimsel çalışmalar sonucu belirlenmekte, ilgili kurumlar ve kuruluşlar sonuçları paylaşarak, elektromanyetik alanların insan üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri azaltmaya ve yasal yaptırımlarla önlemler almaya çalışmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.