Elektriği Verimli Kullanan Aileler Yarışması

Yarışması
Aileler Yarışması

SEDAŞ Elektriği Verimli Kullanan Aileler Yarışması

YARIŞMANIN ADI

“Enerjimi Verimli Kullanıyorum. Kazanıyorum, Ülkeme de kazandırıyorum”

YARIŞMANIN KONUSU
Elektrik enerjisinin verimli kullanılması yarışmanın özetle konu başlığıdır. Enerji ve su kaynaklarının tüketiminde rol oynayan en önemli tüketici grupları içinde aileler önemli bir yer tutmaktadır. Aile fertlerinden olan çocuklar ise enerjinin günlük tüketiminde oldukça önemli bir kitleyi oluşturmaktadırlar. ‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözümüz
kapsamında, enerji verimliliği çalışmalarına vurgu yaparak, başta evlerde olmak üzere çocukların bulunduğu her ortamda enerjinin çocuklar tarafından verimli kullanılması amacıyla çocuklarımızın enerji
kullanımı ve tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi ve çocuklarımızın enerji verimliliği konusunda edinecekleri bilgi ve anlayış ile ülke ekonomisine katkıda bulunmalarının sağlanması yarışmadaki hedefimizdir.

YARIŞMANIN AMACI
SEDAŞ’ın “Elektrik Enerjisinin Verimli Kullanılmasına” dikkat çekerek sosyal sorumluluğu kapsamında;
– Elektrik tüketicilerini bilgilendirmesi,
– Bilinçli kuşakların yetişmesine katkı sağlaması,
– Ülkemiz kaynaklarının verimli kullanılması için duyarlılık yaratması,
– Elektrik enerjisi üretimi için kullanılan kaynakların boşa heba olmaması konusunda farkındalık oluşturması,
– Konforumuzdan vazgeçmeden aynı miktarda elektrik enerjisi ile daha çok iş ve aydınlatma sağlanabileceği hususunda
bilinçlenme sağlaması,
– Tüketim sırasında verimliliği getirecek uygulamaların alışkanlığa dönüşmesi hususunda rol model olacak olumlu
davranışların gelişmesinin toplumumuzda yaygınlaşmasının sağlanması.

Geleceğin ailelerini kuracak olan çocukların şimdiden enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmeleri toplum ve gelecek için de çok önemli bir konudur. Bu bağlamda; Çarpan etkisiyle on binlerce çocuğun enerjiyi
verimli kullanmayı öğrenmesi, bu yolla önce ev ekonomisine, sonra ülke ekonomisine katkıda bulunulması sağlanacaktır. Çocukların enerji verimliliğini gelecekteki nesillere anlatmasında etkin rol
üstlenmelerinin sağlanması yarışma projesinin amaçlarını oluşturmaktadır.

HEDEF KİTLE
SEDAŞ Elektrik Dağıtım faaliyet bölgesindeki aileler, özellikle ailedeki çocuklar ile SEDAŞ’ın tüm paydaşları SEDAŞ’ın hedef kitlesidir.

BAŞVURU VE YARIŞMA KOŞULLARI
Bu rehber, “Enerjimi Verimli Kullanıyorum. Kazanıyorum, Ülkeme de kazandırıyorum” isimli SEDAŞ’ın düzenlediği yarışmaya katılacaklara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yarışma başvurusunda
bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları başvuruda bulunacaklar için yararlı olacaktır.

– Yarışma için Mayıs ayından itibaren 20 Aralık 2017 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.
– Yarışma sadece mesken abonelerinin katılımına açıktır.
– Yarışmaya katılanların başvurularının değerlendirilebilmesi için 2017 yılında aynı adreste ikamet etmesi gerekmektedir.
– Yarışmaya katılacak aileler, ailede çocuklarından okula giden velisi oldukları bir öğrenci olduğunu belgeleyeceklerdir.
– Abonelik katılımcının kendi adına olacaktır. (Başkasının adına ait abonelikte elektrik kullanımı usulsüz elektrik kullanımıdır)
– Yarışmaya katılım için başvuru formuna www.sedas.com web sitesinden girilebilecektir.
– Katılımcıların, www.sedas.com web sayfasından yarışma için başvurularında, abonenin aşağıdaki bilgileri mutlaka güncel olacaktır.

1. TC Kimlik No.
2. Adres Bilgisi. ( UAVT’ye-Ulusal Adres Veri Tabanına Uygun abonelik adres bilgileri kodu sistemde
oluşturularak başvuru formuna girilecektir.)
3. Telefon Bilgisi.
4. E-mail Bilgisi.

DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
Yarışma başvurularının abonelik ve tüketim bazında, değerlendirilmesi 20 Aralık 2017 tarihinden sonra SEDAŞ yetkili
değerlendirme kurulu tarafından raporlama ve değerlendirme çalışmaları yapılarak tamamlanacaktır. Değerlendirmede aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

– Yarışmaya AKKÖK ve CEZ Group çalışanı, SEDAŞ çalışanları ve AKKÖK ve CEZ enerji grubu şirketlerinin çalışanları
katılamayacaktır.

– Kullanımı sürdürülen abonelikte kaçak elektrik tutanağı işlemi yapılmış olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Yarışma projemize katılmak isteyen elektrik tüketicilerinin, Mayıs Ayı dâhil olmak üzere Aralık 2017’ye kadar olan dönem içerisindeki 6 aylık (180 gün) elektrik tüketimleri dikkate alınacaktır. Başvuru yapanların abone kaydındaki elektrik tüketimlerine ait 2017 yılı altı ayı (Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım) ile 2016 yılının aynı aylarına ait dönemleri kıyaslanarak, en fazla “oranda” enerji tasarrufu
sağlanan aylar dikkate alınacak ve yarışma başvurusu yapan öğrenci ailelerinin belirtilen fırsatlardan yararlanmaya hak kazanması için sıralama yapılacak ve ilk on aileye yarışmada belirlenen ödüller verilecektir.

– Yarışmaya katılanların enerji tüketimlerine ait değerlendirme, SEDAŞ Yarışma Projesi Değerlendirme Kurulunca;
07 Ocak 2018 tarihinde tamamlanacaktır.

– Hayat konforundan vazgeçilmeden yapılması önerilen elektriğin verimli kullanımına yönelik uygulamalar ile
sağlanması hedeflenen tasarruf nedeniyle, bir önceki aylık tüketimin %(yüzde) 50’nin altına inmesi durumunda ise
yarışmada bu tüketimler dikkate alınmayacaktır.

– Değerlendirmelerin tamamlanması sonrasında, 10 Ocak 2018 tarihinde yarışma sonucuna ait duyuru www.sedas.com web
sayfasından yapılacaktır.

ÖDÜL
– 2017 yılında elektriği verimli kullanarak en fazla elektrik tasarrufu yapan ve projeye katılmak isteyen ve tüketim ekstrelerinin değerlendirilmesi ile belirlenecek olan 10 Aileden; 1.Ailenin 3000 kWh, 2.Ailenin 2000 Kwh, 3 Ailenin 1000 kWh, 4. Ve 5. Ailenin 500 kWh, diğer ailelerin 200 kWh elektrik tüketimlerine ait fatura bedeli ödül olarak verilecektir.

– Proje ödülleri Enerji Verimliliği haftasında “enerji verimliliği sağlayan” başarılı ve örnek aileler olarak plaket ve ödülleri ile birlikte verilecektir.

– Ödül töreni yarışmada ödül kazanan ailelerin SEDAŞ tarafından davet edilmesi ile SEDAŞ’ın belirlediği yer ve
zamanda yapılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
İlk Duyuru Tarihi 15 /05 /2017
Başvurunun Sona Ereceği Tarih 20/ 12/2017
Değerlendirme Çalışmaları; 20/12/2017-07 / 01/2018
Yarışma Sonuçlarının Duyurulması 10/01 /2018 tarihinde
www.sedas.com adresinde duyurulacaktır.

BAŞVURU VE İLETİŞİM Adres : www.sedas.com
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin