El Sanatları Tasarım Yarışması

Tasarım Yarışması
El Sanatları Tasarım Yarışması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
El Sanatları Tasarım Yarışması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, üst düzey ziyaretlerde kullanılmak üzere sınırlı sayıda
üretilecek hediyeler için bir ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI düzenlemektedir.
Teklifler, ambalaj ve genel sunumu da içeren bir kavram temelinde hazırlanmalıdır.
Tasarımlar sürdürülebilir olmalı, yüksek katma değer taşımalı, özgün ve AB ile Türkiye
arasında bir kültür elçisi görevi görebilir özellikte ve günlük yaşamın gereksinimlerine uygun
olmalıdır.

KATILIM KOŞULLARI
Bu yarışma tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

Seçici Kurul Üyeleri ve AB Türkiye Delegasyonu çalışanları ve bu kişilerin birinci derece
yakınları yarışmaya katılamaz ve yarışmaya katılacak sanat eserlerinin hazırlık sürecinin
herhangi bir aşamasına dâhil olamaz.

Yarışma, tüm tasarımcılara açıktır. Olgunlaşma Enstitüleri, mimarlık bölümleri, geleneksel el
sanatları bölümleri, görsel iletişim tasarımı, arkeoloji, baskı sanatları ve sanat tarihi
bölümlerinin yanı sıra üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri, Güzel Sanatlar
Fakültelerinin resim, heykel, seramik, takı ve grafik tasarım, fotoğraf bölümü öğrencileri ve
mezunları da yarışmaya katılabilir.

Grup olarak yapılan yarışma başvuruları kabul edilecektir. Yarışmaya grup olarak katılacaklar için, katılımcılardan biri takım lideri olarak belirlenmelidir.

Her bir katılımcı/grup yarışmaya en fazla 3 ürünle katılım sağlayabilir.

Katılımcı, diğer hususların yanı sıra, yarışmaya gönderdiği ürün veya ürünlerinin tümüyle
kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını kabul ve beyan eder.

Katılım koşullarını yerine getirmediği anlaşılan katılımcıların ödülleri iptal edilir ve yerine
başka bir tasarım konmaz. Bu durum, diğer ödül sahipleri veya katılımcılar için herhangi bir
hak doğurmaz.

Yarışmaya gönderilen sanat eserinin özgün bir çalışma olmaması, eserin özgün olmadığına
dair bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda,
sorumluluk yarışmacıya ait olup yarışmaya gönderilen eser doğrudan reddedilir.

Tüm başvurular çevrimiçi sistem üzerinden kabul edilecektir. Başvuruların değerlendirmeye
alınabilmesi için www.avrupa.info.tr adresindeki başvuru formu eksiksiz doldurulmuş ve
talep edilen bütün belgeler sisteme yüklenmiş olmalıdır.

Katılım koşullarını yerine getirmeyen başvurular değerlendirme dışı bırakılır.

YARIŞMANIN KONUSU
Eserlerin, ilham aldıkları konular etnografya, tarih, mitoloji, kültür, arkeoloji, teknik ve teknolojik buluşlar ve mimarî unsurlar temalarını kapsayasabilir.
Eserlerin, aşağıdakilerden en az birini kapsayacak olması ve eserin bir adının olması
beklenmektedir.

– altın, gümüş, bronz, kalay, alüminyum, demir, pirinç ve metal kaplama teknikleri, tombak
gibi malzemelerin kullanımı,

– İpek, kumaş, mermer, cam, seramik, porselen, ahşap, lületaşı gibi özel taşlar, deri, kâğıt ve baskı işleri, gravür ve taşbaskı teknikleriyle ve kemik, boynuz, bağa, mercan, sedef, sabun, mum, kandil, saz örgü gibi organik malzemeler ile üretilmiş eserler,

– Kâğıt işlerden; kaat’ı sanatı, ebru, kaligrafi, varak baskı, ipek baskı ve cilt işiyle gofre
tekniklerini içeren tasarımlar.

– Yaratılacak tasarımlarda, telkâri, kıl testere, kazaziye, iğne oyası, halı/kilim dokuma,
folklorik tekstiller, örme, işleme ve nakış, ahşap işleme ve nakış, taş oymacılık, tesbihçilik gibi geleneksel üretim tekniklerinden en az birinin kullanılması beklenmektedir.
Eserle birlikte, eserin yansıttığı dönem ve öyküsünün yanısıra kullanılan malzeme ve üretim
teknikleriyle ilgili bilgiler de verilmelidir.
Ürünlerin ve ambalajlarının ağırlıkları, logo, etiket, paket ve sertifika kalitesinin seri
üretiminin göz önünde tutularak plânlanmış ve düşünülmüş olması beklenmektedir. (Ürün
bedelinin üretim başına maliyeti Türk Lirası cinsinden 50 avro eşdeğerini aşmamalıdır.)

KATILIM ŞEKLİ
Katılım Koşulları başlığı altındaki hükümler geçerlidir.
Yarışma, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada, ürünün teknik şartnamesi
(malzemesi, üretim yöntemi vb.) ile ürünün öyküsü sunulacaktır. Bununla birlikte, ürünün
dört farklı açıdan çekilmiş resimleri ile üç boyutlu tasarım dosyası ve teknik çizimleri çevrimiçi sisteme yüklenecektir.

“wetransfer” (https://www.wetransfer.com/) adresi üzerinden aktif bir dosya aktarım
bağlantısı oluşturulacak ve oluşturulan bu bağlantı adresi başvuru formuna eklenecektir.
Ürünün üç boyutlu tasarım dosyasının aslı ve tasarım fotoğrafları da, yine “wetransfer”
aracılığıyla oluşturulan aktif bir dosya aktarım bağlantısı aracılığıyla başvuru formuna
eklenebilir. Dosyaların “wetransfer” aracılığıyla aktarımında, aşağıda yer alan ‘Wetransfer
Aracılığıyla Dosya Aktarımı Kılavuzundan’ yararlanabilirsiniz. Fotoğraflar en az 144 dpi
çözünürlükte olacak şekilde jpg veya png formatında yüklenmelidir.

İlk değerlendirme, katılımcı tarafından sağlanan fotoğraflar ve bilgiler esas alınarak yapılacakolup ikinci aşamaya kalacak ürünler belirlenecektir. İkinci aşamaya seçilen ürünlerin fizikî olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na teslim edilmesi istenecektir.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, yarışmaya gönderilen eserlerin kargoda hasar görmesi,
gecikmesi veya kaybolması durumlarında hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz.

YAYIM VE TELİF HAKLARI
Yarışmada ödüle layık görülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun Hediye Paketine
girmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayım, kullanım, dağıtım ve sergileme hakları
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na ait olacaktır.

Katılımcı, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat uyarınca, ödül
almaya hak kazanan eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil ve umuma iletim haklarının yanı sıra yayımlama haklarının kullanımı için herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na izin/muvafakat vermeyi kabul eder.

Eser sahibi, bu kapsamda kullanılan eserler için verdiği yetkiyi daha sonraki bir aşamada
hiçbir koşulda geri çekmeyeceğini ve eserin yukarıda tarif edilen şekilde kullanımını
engellemeyeceğini veya işbu izin/muvafakat için herhangi maddi ya da manevi hak veya telif hakkı talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ürünün üretim aşamasında karşılaşılan teknik zorluklar
gereği eser sahibini de bilgilendirmek kaydıyla, ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.

Eser sahibi, eserin üçüncü kişilerce işbu maddeye aykırı olarak kullanılması nedeniyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.
Ödüle layık görülen eserler, tasarımcının adı belirtilmek kaydıyla, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı
materyallerde kullanılabilir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, eserin yazılı ve görsel
yayımını yapmak, eseri sergilemek için eser sahiplerine ayrıca bir ödeme yapmaz. Yarışmada ödül alan eserler www.avrupa.info.tr internet sitesinde yayımlanacaktır.
Katılımcılar bu yarışmaya eser göndermekle yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş
sayılır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Ürünler, Seçici Kurul tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:
• Tasarımın hitap ettiği özel alan
• Türk geleneksel değer ve yöntemleri ile etkileşim
• Üretiminin kolaylığı ve kullanılan malzemenin uygunluğu
• Ürünlerde çevre dostu malzemelerin bulunması
• Ürünle ilgili bilgilendirme, ürünün öyküsü

YARIŞMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ
13 Mart 2020, 18:00

ÖDÜLLER
Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda, dereceye giren ilk üç eserin tasarımcıları ödül
alacaktır. Tasarımların hiçbirinin ödüle layık bulunmaması durumunda, ödül dağıtmamak
Seçici Kurulun takdir yetkisindedir. Yarışmaya grup olarak katılanların ödülleri grup
temsilcisine verilecektir.
Yarışma birincisi, uçak, konaklama ve kayıt bedelini içerecek şekilde Avrupa’nın önde gelen
bir tasarım fuarına (vize ile ilgili her türlü işlem ve masraf kazananın sorumluluğunda olmak
üzere) gitmeye hak kazanacaktır. Yarışmanın ikinci ve üçüncü kazananları da
ödüllendirileceklerdir.

DİĞER KOŞULLAR
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu El Sanatları Tasarım Yarışması Şartnamesi ve Başvuru
Formlarına www.avrupa.info.tr adresinden erişilebilinir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu,
internet sitesinde önceden duyurulması kaydıyla, gerektiğinde her türlü değişikliği yapmaya
yetkilidir.

İLETİŞİM
Norm Consulting Danışmanlık A.Ş.
Suadiye Mahallesi, Pembegül Sokak No:11/8
34740, Suadiye-İstanbul
Telefon: 0312 212 01 69
e-posta: yarisma@normconsulting.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here