EKOLOJİK VE BİLİMSEL SERA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ: ISPARTA

OKUL ADI:  Isparta Bilim Ve Sanat Merkezi

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Alperen Uysal – Emre Yıldız

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Hasan Said Tortop

PROJE AMACI:
Yenilenebilir enerji kaynaklarını seracılıkta kullanmaktır. Çevre dostu, maliyeti düşük, verimi yüksek seralar üretmektir. Tarımdaki bilimsel yöntemleri, fotosentez hızı, damlama sulama, malç uygulaması vs. seracılıkta kullanmaktır.

PROJE HEDEFİ:
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ SERACILIKTA UYGULANABİLİRLİĞİ ÖĞRENİLİR. DALGA BOYUNUN FOTOSENTEZ HIZINA ETKİSİ, MALÇ UYGULAMASI, DAMLAMA SULAMA GİBİ BİLİMSEL YENİLİKLER SERACILIKTA KULLANILIR. EKOLOJİK SERA İÇİN MODEL TASARLANMIŞ OLUR. SERACILIKTA ENERJİ MALİYETLERİ DÜŞER. ÇEVREYE EN AZ ZARAR VERİLİR.

PROJE ÖZETİ:
Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve verimlilik konularına verilen önem gittikçe artmıştır. Tarımda seracılık bu konuların uygulanmasında bir model olarak düşünülebilir. Projemizde, seracılıkta yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının (güneş havuzu, güneş pili, rüzgar türbini) ve yeni bilimsel çalışmaların uygulanabilirliğini araştırdık ve bir sera modeli oluşturduk.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi edinmek için S.D.Ü. bünyesinde bulunan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Merkezine (YEKARUM) yaptığımız gezi sayesinde bu uygulamaların seracılıkta nasıl uygulanabileceğini düşündük. Bir sera modeli tasarlamaya karar verdik. Seranın ısıtılmasında güneş havuzunu kullandık. Güneş havuzunun kapakları sayesinde yüksek verim elde ettik. Seranın elektrik ihtiyacı için güneş pillerini ve rüzgar panellerini kullandık. Serada su ihtiyacı için yağmur suyunun toplanıp depolanmasını sağladık. Ayrıca güneş pilleri ile çalışan dalgıç pompa önerdik. Su tüketiminin minimum olması için damlama sulama yaptık. Fotosentez hızının en yüksek düzeyde olması için serayı mor ve kırmızı renk ile kapladık. Üretilen sebzelerin, kısa süreli deposu için piramit depo yaptık. Yabancı otlarla mücadele için malç uygulaması yaptık. Tüm bunları sera modelimize koyduk. Bu modelin yaklaşık maliyeti için 75 TL harcanmıştır. Kaynaklar: 1. www.sdu.yekarum.edu.tr, 2. , 3. İ. ÜÇGÜL, M. ÖZTÜRK, R. ŞENOL, N. ÖZEK, “Pompalı Sulama Sistemleri İçin Fotovoltaik Pil Uygulamaları”, YEKS, Kayseri, 2005. 4. Özek N., Çiçek Bezir N., Yılmazer İ., Kayalı R., 2004. Yansıtıcı Kapaklı Bir Güneş Havuzunun termal performansı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 8 (2), 141-143, Isparta. 5. Özek, N., Karakılçık, M., Çiçek Bezir, N.,2000. Bir Deri Atölyesine Isıl Enerji Sağlayacak Yalıtımlı Bir Güneş Havuzu Modeli ve Uygulaması. Enerji Kaynakları Sempozyumu, Çanakkale, 13-15 Nisan2000,144-157. Not: Çalışmalar, 2008-2009 I.Döneminde yapılmıştır. Fotoğraf üzerindeki tarih yanlıştır. Fotoğraf makinesinde tarih ayarsızdır. Çalışma bitiminde fark edilmiştir.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Proje Yarışması
Bu Benim Eserim
Fen ve Teknoloji Projesi
Matematik Projesi