EKOLOJİK STEM eTwinning Projesi Tamamlandı…

Üst üste yaşanan doğal afetler ve salgın hastalık ekoloji temelli eğitime önem vermemiz gerektiğini göstermektedir. Ekoloji temelli eğitiminde en önemli aracı doğadır. Projemizde doğadaki enerji kaynakları ve geri dönüşümün doğaya katkıları stem ile ele alınacaktır. Stem eğitimi yaklaşımı; anaokulundan üniversiteye kadar düşünen, sorgulayan ve üreten, kariyer hayatında da inovasyon yapabilen bilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Projemizde de öğrencilerimiz ekolojiyi düşünüp, sorgulayıp güzel materyaller üreteceklerdir. Bu düşüncelerle yola çıktığımız projemiz rüzgar enerjisi, depreme dayanıklı ev, enerji okuryazarlığı, geridönüşüm, sürdürülebilirlik, kuvvet ve enerji enerji etkinlikleriyle süslendi. Hazırlanan anketler ile de projenin olumlu etkiler gösterdiği gözlemlenerek projemiz başarıyla sonlandırıldı.