Ekolojik Okuryazarlık Semineri

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 

                        ETKİNLİK PROGRAMI

 

1.ETKİNLİĞİN ADI:

Ekolojik Okuryazarlık  Semineri

 

2. ETKİNLİĞİN AMACI:

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Ekolojik Okuryazarlık, konusunda bilinçlenir.
 • Ekolojinin Temel İlkelerini bilir.
 • Toprak ve Toprak Sorunları konusunda farkındalık kazanır.
 • Türkiye’nin Doğası, Ekosistemleri ve Biyolojik Çeşitliliğini bilir.
 • Toprak Etiği hakkında farkındalık kazanır.
 • Su ve Ekolojik Okuryazarlık hakkında bilgi edinir

 

 

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ:

12 Saat

 

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ:

Okul öncesi, sınıf ve ortaokul öğretmenleri

 

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: 

 •  Bu eğitimi en az  lisans mezunu olup bu alanda eğiticilik kursuna katılanlar verecektir.
 • Sınıfta/salonda internet  bağlantılı bilgisayar,  projeksiyon cihazı  ve perde bulundurulacaktır.
 • Sınıflarda/salonlarda  katılımcı sayısı 80’i aşmamalıdır.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

           

 

 

 

 6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

KONULAR

SÜRE (Saat)

Ekolojik Okuryazarlık

1

Ekolojinin Temel İlkeleri

2

Toprak ve Toprak Sorunları

1

Türkiye Doğası, Ekosistemleri ve Biyolojik Çeşitliliği

1

 Toprak Etiği

1

Enerji ve Ekolojik Okuryazarlık/Gıda ve Ekolojik Okuryazarlık/Su ve Ekolojik Okuryazarlık*

2

Belgesel Gösterimi ve Tartışma

2

Çevre Eğitiminde Bir Yöntem: Akıcı Öğrenme

1

Okullarda Yapılabilecek Çalışmalara Örnekler ve Değerlendirme

1

Toplam

12 saat

 

 • Hangi konunun işleneceğine eğitim görevlileri karar verecektir.

 

7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ:

 • Anlatım, soru-cevap, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası, gözlem gibi yöntem ve teknikler ağırlıklı olarak kullanılacaktır.
 • Aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır.
 • Ders notları katılımcılara elektronik ortamda verilecektir.

 

 

 1. 8.      ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Seminer  sonunda konular ve  hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilecektir. Katılımcıların görüş ve önerilerine yönelik  olarak, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan “Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Değerlendirme Anketi” kullanılacaktır. Seminere devam eden katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Valilik Üst Yazısı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin