Ekolojik Çevre ve Nesli Tükenmeye Başlayan Hayvanlar konulu Resim Yarışması

Resim Yarışması

Batıkent İngiliz Kültür Kolejinin, çevre temizliği, hayvanların korunması ve yaşatılmasına dönük duyarlılık oluşturmak amacıyla Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, Ekolojik Çevre ve Nesli Tükenmeye Başlayan Hayvanlar konulu “Resim Yarışması” düzenlemektedir.

BATIKENT İNGİLİZ KÜLTÜR KOLEJİ RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI: EKOLOJİK ÇEVRE VE NESLİ TÜKENMEYE BAŞLAYAN HAYVANLAR KONULU RESİM YARIŞMASI

BATIKENT İNGİLİZ KÜLTÜR KOLEJİ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi ilkokul, ortaokul, lise ve dengi öğrencilerine yönelik (özel eğitim öğrencileri hariç) resim yarışması.

KONUSU: EKOLOJİK ÇEVRE VE NESLİ TÜKENMEYE BAŞLAYAN HAYVANLAR

TÜRÜ: Resim Yarışması

AMACI:
-Görsel sanatların çocuklarımız üzerindeki coşku veren etkisi, onların yaşama ve geleceğe dair umutlanmalarını ve bir konu veya aynı amaç üzerinde birleşmelerini sağlamak.
-Çevre temizliği ve hayvanların korunmasına ve yaşatılmasına karşı duyarlılık ile ilgili olarak çocukların bilinçlendirilmesi
-Çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesi
-Çevre sorunlarına karşı duyarlılık kazandırılması
-Çevre sorunları ve doğada güçlü bir ekolojik denge kurmak, bu dengeyi sürdürülebilir kılmak
Yarışma vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin derse karşı motivasyonlarını arttırmak ve yüreklendirmek amacı güdülmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi 22 Ekim 2018
Resimlerin Son Teslim Tarihi 15 Aralık 2018
Jüri Değerlendirme Süreç Tarihi 18 Aralık 2018-01 Ocak 2019
Ödül Töreni Tarihi Batıkent İngiliz Kültür Koleji Jürisi İle Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyelerinin İşbirliği İle Yapılacak Olup, Ortak Belirlenecek Şubat Ayı İçerisinde Uygun Bir Tarihte Ödül Töreni Gerçekleştirilecektir. Kesin Tarih Okulumuz Web Adresinde Duyurulacaktır.

YARIŞMA KOŞULLARI:
a) Resim: 35X50 cm boyutundaki resim kâğıdı kullanılacaktır, (arka yüzü kullanmayacaktır) Sulu boya, pastel boya, kuru boya, guaş, kolaj vb. boya malzemesi kullanılabilir, her türlü resim tekniği serbesttir.
Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş sayılır. Ödül kazanmış ise geri alımı.
Eserlerin ön yüzündeki metne zarar vermeden kâğıtların arka yüzüne

Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Okulun Adı:
İli:
Sınıfı:
Danışman Öğretmen Telefon Numarası: ( Kişinin açık nzası olmak kaydıyla)
Danışman Öğretmen E-Posta Adresi: ( Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)
Okul Telefon Numarası:

YARIŞMA BAŞVURU VE TESLİM YERİ: Katılımcı öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları Okul Müdürlüklerine teslim edilecektir. Yarışmaya katılım için herhangi bir form doldurmaya gerek yoktur. Okullar katılım sağlayan öğrencilerden eserlerini danışman resim öğretmenleri rehberliğinde teslim alacaktır.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:
İlk değerlendirme, ilgili okul Müdürlüklerince oluşturulan eser seçici alanında uzman öğretmenler kurulu tarafından yapılacak olup, okul genelinde birinciliğe layık görülen resim belirlenecektir.
İkinci değerlendirme İl MEM tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacak olup, il genelinde birinciliğe layık görülen resim belirlenecektir.
Üçüncü ve son değerlendirme Batıkent İngiliz Kültür Koleji Jürisi İle Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyelerinin işbirliği ile yapılacak olup oluşturulan değerlendirme kurulu tarafından Ankara’da yapılacaktır.
İllerde dereceye giren eserler İL MEM 1er tarafından 15 Aralık 2018 mesai saati sonuna kadar, Okulun adresi Turgut Özal Mahallesi 1949.Cadde 46/B 06370 Yenimahalle/Batıkent/ ANKARA adresine gönderilecektir.
Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartlan kabul etmiş sayılırlar.

DEĞERLENDİRME KURULU

Değerlendirme Kumlu. Banken. İngiliz Küttür Koleji Jürisi ile Gazi üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyelerinin İşbirliği İle Yapılacaktır.

ÖDÜLLER:

 BİRİNCİLİKİKİNCİLİKÜÇÜNCÜLÜK
İLKOKULLAPTOPKIRTASİYE

SETİ

KİTAP SETİ
ORTAOKULLAPTOPKIRTASİYE

SETİ

KİTAP SETİ
LİSE VE DENGİ OKULLAPTOPKIRTASİYE

SETİ

KİTAP SETİ

TELİF HAKKI
Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyalan, tüm telif haklarıyla, kişinin izni olması kaydıyla, Batıkent İngiliz Kültür Kolejine ait olacaktır. Kurum, ödüle değer bulunan ve bulunmayan tüm eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür, kitap vb. her türlü tanıtım ve her türlü süreli ve süresiz yayınlarda kullanma, gösterme ve medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahiptir.

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI
Ödül töreni ve içeriği okullara, Batıkent İngiliz Kültür Koleji Jürisi İle Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyelerinin İşbirliği İle Yapılacak Olup, Ortak Belirlenecek Şubat Ayı İçerisinde Uygun Bir Tarihte Ödül Töreni Gerçekleştirilecektir.
Kesin Tarih Okulumuz Web Adresinde Duyurulacaktır.
ankaraingilizkulturkoleji.com
Sorumlu Öğretmen: Gözde ÖZER
Tel : 0 312 424 06 06

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin