EKOLOJİ EVİ 2

Projenin amacı ortaöğretim çağındaki öğrencilerinin içinde yaşadıkları
çevre, doğadaki varlıklar, doğa bilimleri ve doğal süreçler hakkında
farkındalık oluşturmak, disiplinler arası bakış açısı kazandırmak, bilime
olumlu bakış açısı kazandırmak, merak, araştırma ve öğrenme isteklerini
artırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir.

Bu genel amaca ulaşabilmek için projede, Bitki farkındalığı, Hayvanlar
alemi, Su ekosistemindeki canlılar, Temiz enerji kaynakları, Çevremizdeki
radyasyon, Katı atıklar ve geri dönüşüm, Mikrobiyolojik yaşam ve Gıda
hijyeni, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğa fotoğrafçılığı, Kültürel miras
konularında hazırlanacak etkinliklerle öğrencilerin deneyim kazanmaları
sağlanacaktır.

Çalışmada, 25 ortaokul öğrencisine 2014 yılı Mayıs-Haziran aylarında hafta
sonları toplam 12 program uygulanacaktır. Projenin hedef kitlesi kırsal
kesimden gelen ortaöğretim öğrencileridir. Bu çağdaki gençlerin öğrenme
isteği ve bilimsel merakı üst düzeydedir. Doğada farkına varmadıkları
bilimsel gerçekleri görsel ve uygulamalı olarak fark ettikleri takdirde
çevrelerine olan ilgileri ve doğayı koruma konusundaki istekleri artacak,
basit uygulamaları yapmalarına imkan tanınması halinde özgüven
kazanacaklar ve çevreye aktif katkıda bulunma becerisini elde
edeceklerdir. Proje etkinlikleri İzmir’in Kemalpaşa İlçesine bağlı
Dereköy’de bulunan Çevre Koruma ve Araştırma Vakfına ait Ekoloji Evinde ve
İzmir’deki Üniversitelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilecektir.

İletişim

Ekoloji Evi Projesinin yürütücülüğü Prof. Dr. Zafer AYVAZ tarafından gerçekleştirilmektedir. Proje ile ilgili tüm dilek ve şikayetleriniz için irtibata geçebileceğiniz iletişim bilgileri aşağıdadır.
Adres : Mürselpaşa Bulvarı, 1265 sokak No:10/10
Konak – İZMİR – TÜRKİYE
Telefon : (232) 445 99 99
E-posta : destek@ekolojievi.com