EKOLOJİ BİNALAR

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Projenin amacı

Doğal kaynaklardan mümkün olan en fazla şekilde faydalanma ve çevreye en aza zararı vermek.

Projenin hedefleri

Kaynaklardan gelen su(göl,dere,baraj) kullanım miktarını azaltmak

Rüzgar enerjisinin kullanımının artırılması

Elektrik enerjisinin doğal yollardan elde ederek çevreye verilen zararın azaltılması

Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilen faaliyetler,

Ekolojik binaların taşıyacağı özellikleri belirledik. Güzel bir  maket yaptık.

? Kullanılan yöntemler,,

maket yapımı

? Ulaşılan sonuçlar,

yağmur suyunu kullandığımız için su faturası azaldı.Rüzgar enejiinden elektrik ürettiğimiz için elektrik faturası azaldı.Su ve elektrik üretimi iin kullanılan diğer kaynaklardan az kullanmış olduk.

? Sonuçların değerlendirilmesi,

ekolojik siteler ve binalar kurulurkn baştafazladan harcama yapılmak zorunda kalınabilir .Ama uzun yıllar ve büyük miktarlar düşününceçevreye önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz.

? Proje konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması,

internet siteleri ve ansiklopediler

? Bu faaliyetlerin takvimi,

10-20 aralık proje araştırılması

20-25 aralık maket yapımı

? Proje bütçesi,

10 lira

? Projeyi hazırlarken destek aldığı kişi ve kurumlar(varsa) hakkında bilgi vb. açıklamalar,

bu bölümde yer alacaktır.

fen ve teknoloji öğretmeni