EKOLOJİ 2013

Yaşamın devam edebilmesi için birbirleriyle etkileşim içinde olan bağıntılı tüm parçaların oluşturduğu bütüne Ekosistem denir. Bu sistem içerisinde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşan yaşama birliği ne yazıkki bu sistemin bir parçası ve türler içerisinde en gelişmişi olan insan tarafından tahrip edilmektedir. Kendine daha iyi bir yaşam sağlamak bahanesi ile dünyanın tüm kaynaklarını tüketmeye çalışan insan nihayet bu dünyada yaşayabilmek için verdiği zararı durdurma çabasına girme yolunda küçük de olsa adımlar atmaya başlamış ve doğadaki canlıların birbiri ile olan ilişkilerini inceleyen EKOLOJİ bilimi son yıllarda popüler hale gelmiştir. Genellikle Yaşam Bilimleri ile ilgili alanlardaki bilim insanlarının rağbet gösterdiği EKOLOJİ artık sosyal bilimlerde de gözde araştırma konuları arasında yerini almaya başlamıştır. Dünyamızı daha yaşanılabilir hale getirmek, bozulan dengenin tamir edilebilmesi için alınması gerekli önlemleri tartışmak ve yol haritaları belirlemek için bu alanda çalışan tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan ve daha önceki yıllarda
Aksaray Üniversitesi (Ekoloji 2010),
Düzce Üniversitesi(Ekoloji 2011)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Ekoloji 2012)

tarafından düzenlenen EKOLOJI sempozyumları serisinin dördüncüsü “EKOLOJİ 2013” 2-4 Mayıs 2013 tarihinde Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından Üniversite Merkez Kampüsü’nde düzenlenecektir.

Sempozyum Konuları
-Biyoçeşitlilik
-Genel ekoloji konuları
-Evrim ve Paleo-ekoloji
-Ekolojik teori ve yöntemler
-Doğal kaynakların koruması
-Ekolojinin toplum, politika ve ekonomiyle ilişkisi
-Ekoloji ve çevre ile ilgili tüm konular

Davet

Her canlı, yaşamını sürdürebilmek için içinde bulunduğu çevreden mutlaka enerji ve madde alışverişi yapmak zorundadır. Bu nedenle; canlıların içinde yaşadıkları çevre ile olan tüm ilişkilerini inceleyen bilim dalı olan ekoloji, son yıllarda “Doğa düzenin sürekliliğini sağlama bilimidir” şeklinde de tanımlanmaktadır. Tüm canlıların yaşamlarını sürdürülebilmelerinin sağlıklı bir çevre ile mümkün olacağı gerçeği, günümüzde en gelişmiş canlı olan insan tarafından ne yazık ki unutulmuştur. Artan nüfus baskısı, insanların yaşam standartlarını yükseltme isteği, dünyamızın doğal kaynaklarının aşırı şekilde tüketilmesine yol açmaktadır. Bu olumsuz durum hava, su ve toprak gibi tarımsal üretim için vazgeçilmez üç ana çevre faktöründe tehlikeli kirlilik sınırlarının aşılmasına yol açmıştır. Bu çevre faktörlerinin kirliliği, tarımsal üretimi kısıtlamakta ve dünyadaki açlık sorununu tetiklemektedir. 20-22 Haziran 2012 tarihinde Rio de Janerio’da toplanan Birleşmiş Milletler Kalkınma Konferansı Sonuç Bildirgesinde de belirtildiği gibi “Sürdürülebilir kalkınma, açlık ve yoksulluğu yok etmek, gelecek nesillere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sağlıklı, sürdürülebilir bir gelecek bırakmak” ortak hedefimiz olmalıdır.

Bu görüşler doğrultusunda; 2-4 Mayıs 2012 tarihinde yurdumuzun tarımsal açıdan büyük potansiyele sahip Trakya’nın gözde ili Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde “Ekoloji-2013” kongresi düzenlemekteyiz. Yurdumuzun ekolojik sorunlarını tartışmak, çözüm önerileri geliştirmek ve fikir üretmek üzere kongremize katılımınızı bekliyoruz. Tekirdağ’da kongre süresince bir arada olmak ve sizleri konuk etmekten onur duyacağımızı bildiririz.

Düzenleme Kurulu adına,
Prof. Dr. Temel GENÇTAN
Kongre Başkanı

İletişim

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:1

Merkez

Tekirdağ

59030

TÜRKİYE

[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin