Eko-Okullar Programı Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Dönemi

Eko-Okullar Programı kayıt-kayıt yenileme dönemi 1 Ağustos Çarşamba günü başlamış olup 12 Ekim Cuma günü tüm belgelerin yüklenmesi için son gün olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda kayıt yenileyip Program’a devam edecek okulların 12 Ekim Cuma günü 17:30’a kadar Eko-Okullar İnternet sayfasında yer alan okul profillerine giriş yaparak aşağıdaki maddelerin tümünü tamamlamış olmaları gerekmektedir:

Eko-Okullar internet sayfasındaki (www.ekookullar.org.tr) okul profiline giriş yapılarak “bilgi güncellemesi” yapılır (Okul profil bilgilerinde herhangi bir değişiklik yoksa bilgi güncellemesi yapılmasına gerek yoktur).*

“Katkı payı” yatırılır ve tarayıcıdan geçirilen dekont okul profilinde yer alan “katkı payı yükle” bölümüne yüklenir (59 Euro ya da güncel kur karşılığı TL). Katkı Payı yatırılırken dekont üzerinde okul adı ile şirket unvanlarının belirtilmesi faturanın sağlıklı kesilmesi için önemlidir**

Çalışılacak konu ile ilgili “eylem planı” hazırlanır ve okul profilinde yer alan “eylem planı yükle” bölümüne yüklenir.

*Okul profiline giriş için gerekli e-posta ve şifresini unutan öğretmenlerimiz, ekookullar@turcev.org.tr adresine okul isimlerini belirterek şifrelerini soran bir e-posta attıklarında e-posta ve şifreleri kendilerine iletilecektir.

**2018-2019 eğitim-öğretim yılına ait Eko-Okullar katkı payları ödemelerinin TÜRÇEV İktisadi İşletmesi adına açılan ve aşağıda IBAN numaraları belirtilen hesap numaralarına yapılması gerekmektedir. Alış ya da satış kuru fark etmemektedir.

TÜRÇEV İktisadi İşletmesi

AKBANK Tandoğan Şubesi

IBAN TL : TR56 0004 6003 9588 8000 2070 41

IBAN EURO : TR54 0004 6003 9503 6000 2070 42

Not: Akbank ile yapılan anlaşmaya göre; Eko-Okullar Programı katılım payı ödenmesi sürecinde söz konusu bankanın herhangi bir şubesinden yapılan ödemelerde okullarımızdan masraf, komisyon vb. herhangi bir ek ödeme alınmayacağı karara bağlanmıştır. Anlaşma sadece Akbank ile yapılmış olup bu durum diğer bankalar için geçerli değildir. Okullarımız diğer bankalardan ödeme yapmayı tercih ederlerse masraf ve komisyonunun katılım payından kesilmemesi gerekmekte, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı hesabına geçecek katılım payı miktarının tam 59 euro ya da tam karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir. Aksi yönde yatırılan katkı payları eksik olarak nitelendirilecek ve okula iade edilecektir.

http://www.ekookullar.org.tr/Default.aspx