Eko-Okullar Programı Başvurusu Açıldı

Okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalar ve verdikleri çevre eğitimi ile başarı sağlamış okullara “Yeşil Bayrak” ödülü vermesi nedeniyle hem bir Program hem de bir ödül planıdır.
Yeşil Bayrak uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen, uluslararası düzeyde çevre eğitimi verildiğini gösteren bir eko-etikettir.

Eko-Okullar Programı’na;
– okul öncesi eğitim kurumları,
– ilkokullar,
– ortaokullar,
– ilköğretim düzeyindeki çocuklara özel eğitim veren kurumlar üye olabilirler.

Eko-Okullar Programı’nın başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki maddelerin tümünün sağlanması gerekir.
– Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,
– Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılımı,
– Okul çalışanlarının ve farklı zümre öğretmenlerinin katılımı,
– Tüm okulda uzun süreli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği,

Eko-Okullar Programı’nın işleyiş sürecinde;
– İnternet sayfasındaki okula ait üyelik bilgilerinin güncel tutulması,
– Eğitim-öğretim yılı başında çalışılacak konu ile ilgili “Eylem Planı” hazırlanması,
– Eğitim-öğretim yılı başında “Yıllık Katılım Payı”nın yatırılması,
– I. Dönem sonunda, yapılan çalışmalar ile ilgili olarak I. Dönem Raporunun hazırlanması,
– II. Dönem sonunda, yapılan çalışmalar ile ilgili olarak II. Dönem Raporunun hazırlanması,
gerekmektedir.

*** Programa üye olunduktan sonraki üye girişi “okulun e-postası” ve üye olurken belirlediğiniz “şifreniz” ile yapılacaktır, lütfen unutmayınız. Üyelik profilinde yaptığınız değişiklikler ile ilgili bilgi e-postası üye formunda bulunan tüm e-posta adreslerine otomatik olarak gönderilecektir.

Kayıt: http://www.ekookullar.org.tr/Okul/OkulKayitYeni.aspx