Einstein’den Arnold Sommerfeld’e mektup 14 Ocak 1908

Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.
* Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.
* Sorunlar, onları yaratanların mantığı ile çözümlenemez.
* Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.
* Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.
* İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.
* İlkelerin boğazına dolanıp dibe batmaktansa, oportünist olup suyun üstünde kalmayı yeğlerim.
* Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.
* Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım.çeviri
* Hayal gücü bilgiden çok daha önemlidir.
* Hayatı yaşamanın iki yolu vardır: Biri hiçbirşeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri herşeyin mucize olduğunu düşünmek.
* “Ben görevimi burada bitiriyorum.”Son sözleri
* “Birisinin atom bombası yapmasına yardım etmekten daha kötü sadece bir şey var.O da nazilere atom bombası yapmaları için yardım etmek.”
* Matematikçiler, Görelilik Kuramına el attıktan sonra, ben kendi kuramımı tanıyamaz hale geldim.
* Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır.
* Aslında ben geleceği hiç düşünmedim çünkü gelecek düşünmesekte gelecek
* Hiçbir sorun o sorunu yaratan bilinç düzeyiyle çözülemez…
* Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.
* Herkesin fikir birliğine vardığı bir akşam, kayıp bir akşamdır.
* Zorlukların göbeğinde fırsatlar yatıyor.
* Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelelik kuramına.