EIB XI. MODA TASARIM YARIŞMASI

EIB XI. MODA TASARIM YARIŞMASI

EIB, moda tasarımı alanında ülkemizin genç yeteneklerini ortaya çıkartarak Türkiye’deki Moda Endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak ve genç tasarımcıların kariyer yolculuklarında önemli bir kilometre tası oluşturmak misyonu ile başlattığı Moda Tasarım Yarışmalarının bu yıl, 11.’sini gerçekleştiriyor.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da genç yeteneklerin moda dünyasına katılmasına aracı olmak, bize büyük heyecan ve gurur veriyor.

Dünya moda trendlerinden belirlediğimiz ve her sene farklı bir tema ile oluşturduğumuz yarışmamızın bu seneki teması; ‘’VAROLUŞ!’’.

“VAROLUŞ!”, tarihten bile eski, en zor bulmacadır. Tasarımın varoluş biçimi, nasıl doğru renkleri, doğru çizgilerle bir araya getirip hayata geçirmekse … ve özü sözü bir olan bir bedende ruh nasıl asil duruyorsa; sizin tasarımlarınız da öylesine asil ve göz kamaştırıcı olmalı.

Gizemli ve sürprizlerle dolu bir ’VAROLUŞ’’ serüvenine hazır mısın?

O halde seni de aramızda görmek istiyor, 2016 – 2017 Sonbahar Kış Kadın ve Erkek Hazır Giyim koleksiyonlarınızı heyecanla bekliyoruz.

Ege İhracatçı Birlikleri

EİB XI. Moda Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları ve Aşamaları

KİMLER BAŞVURABİLİR?

· T.C. Vatandaşı olan,
· En az lise veya dengi okul mezunu,
· 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşından gün almamış olan
· Türk moda endüstrisinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine yönelik kendi adına kayıtlı ticari bir iş yerine sahip olmayan,
· Daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen herhangi bir bay/bayan dış giyim ile ilgili moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan herkes bu yarışmaya katılabilir.
· Ege İhracatçı Birlikleri’nin herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakın akrabaları EİB XI. Moda Tasarım Yarışması’na katılamaz.
· Final gecesi Jürisi’nin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlarda çalışanlar EİB XI. Moda Tasarım Yarışması’na katılamaz.

KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Finale kalan 10 yarışmacı, koleksiyonların tüm haklarını beş yıl süre ile hiçbir koşul öne sürmeksizin ile EİB’ye devretmiş sayılacaklardır.

Yarışmacı yarışmaya katılan eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğu bütün fikri ve sınai haklarından peşinen feragat eder, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarını, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle EİB’ye devreder.

Ayrıca her bir yarışmacı yarışmaya gönderdikleri yapıtların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenip sunulmadığını, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcılar başvuru formlarını EİB’ne teslim etmeleri ile işbu Şartname’de belirtilen tüm hususları kabul etmişlerdir.

Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde tasarımcı ödülü almış ise ödül geri alınır, ilgili yarışmacı mevcut yarışmadan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Hazırlık Komitesinin kararıyla diskalifiye edilir, bir daha Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen hiçbir yarışmaya katılamaz, katılmışsa başvurusu geçersiz sayılır ve Ege İhracatçı Birlikleri bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır. EİB bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir.

Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında EİB’den başka hiçbir talepte bulunamazlar.

Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

DEĞERLENDİRME
Son başvuru tarihine kadar alınan başvuru dosyalarının değerlendirmesi son başvuru tarihinden sonra yapılacak olup yarışmacı sayısı yarışma ön değerlendirme jürisi tarafından yapılacak seçim ile 20 yarışmacıya düşürülecektir.

İlk aşamayı geçen yarışmacılar, ön değerlendirme jürisi ile gerçekleştirilecek olan mülakata davet edileceklerdir. Mülakat ardından yapılacak seçim ile 10 finalist belirlenecektir.

Mülakat aşamasında, yarışmacılardan sundukları tasarımlar hakkında seçici kurula bilgi vermeleri istenecektir. Mülakat tarihi mülakata kalan 20 tasarımcıya başvuru aşamasında verdikleri iletişim kanallarından EİB tarafından bildirilecektir. 15 Ocak 2016 tarihine kadar ön jüri tarafından değerlendirilen 10 finalistin seçim sonuçları ilan edilecektir. (Ege İhracatçı Birlikleri tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.)

Belirlenen 10 finalist yarışmacının duyurusu sadece http://eib.modatasarimyarismasi.org/ web sitesinde ve bu adreste yönlendirmeleri yer alan sosyal medya iletişim kanallarında yayınlanarak duyurulacaktır.

İlk 10’a kalamayan yarışmacıların önseçim jürisi tarafından verilen puanları http://eib.modatasarimyarismasi.org/ websitesinden ilk 10 finalistin ilan edilmesinden sonra, yarışmacılara özel olarak ilan edilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
· Tasarımlardaki yaratıcılık,
· Teknik olarak uygulanabilirlik,
· Giyilebilirlik,
· Satılabilirlik,
· Özgünlük,
· Tasarımın güncel trendlere uyumu, konsepte uyum
· Koleksiyon oluşturma mantığı
· Malzeme ve tasarımın uyumu,

EĐB XI. Moda Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları ve Aşamaları
KĐMLER BAŞVURABĐLĐR?
• T.C. Vatandaşı olan,
• En az lise veya dengi okul mezunu,
• 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşından gün almamış olan
• Türk moda endüstrisinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine
yönelik kendi adına kayıtlı ticari bir iş yerine sahip olmayan,
• Daha önce Đhracatçı Birliklerince düzenlenen herhangi bir bay/bayan dış giyim ile
ilgili moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan herkes bu yarışmaya
katılabilir.
• Ege Đhracatçı Birlikleri’nin herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakın akrabaları
EĐB XI. Moda Tasarım Yarışması’na katılamaz, katılmış ve herhangi bir seçimden
geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar veya almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve
ödüllerini iade ederler.
• Final gecesi Jürisi’nin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi
oldukları kurumlarda çalışanlar EĐB XI. Moda Tasarım Yarışması’na katılamaz,
katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa tüm
haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERĐ
Finale kalan 10 yarışmacı, koleksiyonların tüm haklarını beş yıl süre ile hiçbir koşul öne
sürmeksizin ile EĐB’ye devretmiş sayılacaklardır.
Yarışmacı yarışmaya katılan eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamında sahibi olduğu bütün fikri ve sınai haklarından peşinen feragat eder, eser
üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarını, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve
kopyalama haklarını sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle EĐB’ye devreder.
Ayrıca her bir yarışmacı yarışmaya gönderdikleri yapıtların kendilerine ait olduğunu, daha
önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenip sunulmadığını, hiçbir
biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış
bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, ticari
anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun
biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Katılımcılar başvuru formlarını EĐB’ne teslim etmeleri ile işbu Şartname’de belirtilen tüm
hususları kabul etmişlerdir.
Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde tasarımcı ödülü almış
ise ödül geri alınır, ilgili yarışmacı mevcut yarışmadan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Đhracatçıları Birliği Yarışma Hazırlık Komitesinin kararıyla diskalifiye edilir, bir daha Ege
Đhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen hiçbir yarışmaya katılamaz, katılmışsa başvurusu
geçersiz sayılır ve Ege Đhracatçı Birlikleri bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır. EĐB
bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir.
Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında EĐB’den başka hiçbir
talepte bulunamazlar.
Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren
yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna
ilan olunur.
DEĞERLENDĐRME KRĐTERLERĐ
• Tasarımlardaki yaratıcılık,
• Teknik olarak uygulanabilirlik,
• Giyilebilirlik,
• Satılabilirlik,
• Özgünlük,
• Tasarımın güncel trendlere uyumu, konsepte uyum
• Koleksiyon oluşturma mantığı
• Malzeme ve tasarımın uyumu,
YARIŞMA AŞAMALARI
Başvuru
Başvuru için yarışma sunum dosyalarının en geç 25 Aralık 2015 Cuma günü mesai bitimine
kadar (17.00) Ege Đhracatçı Birlikleri’ ne teslim edilmesi gerekmektedir.
Başvuru şartlarını yerine getirmeyen, eksik doldurulan / hazırlanan yarışma sunum dosyaları
ile son teslim tarihinden sonra Ege Đhracatçı Birlikleri’ne (Atatürk Caddesi No:382 Alsancak
ĐZMĐR PK:35220) ulaştırılan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan
kaynaklanan gecikmelerden Ege Đhracatçı Birlikleri sorumlu olmayacaktır.
Birinci aşamayı geçemeyen dosyalar, sahiplerine geri postalanmayacak olup, dosyasını
almak isteyen yarışmacıların Ege Đhracatçı Birlikleri’nden finalist listesi açıklandıktan sonra
en geç 2 ay içerisinde dosyalarını teslim almaları gerekmektedir. Teslim alınmayan dosyalar
bu süre sonunda imha edilecek ve geri talep edilemeyecektir.
Başvuru http://eib.modatasarimyarismasi.org/ adresinden yapılacaktır.
• Başvuru formu ve taahhütname eksiksiz doldurulacak,
• Sistem tarafından onaylanarak numara alınacak, (Örnek: eib1, eib2 vb.)
• Başvuru formunun ve taahhütnamenin çıktıları alınarak imzalanacak,
• Alınan numara, diğer tüm evraklar (fotoğraflı özgeçmiş ve tasarım dosyası vb.)
üzerine sağ üst köşeye yazılacak,
• Sunum dosyası belirtilen tarihe kadar Ege Đhracatçı Birlikleri Atatürk Cad. No: 382
Alsancak 35220 Đzmir adresine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.
Yarışma Sunum Dosyası Đçerisinde Bulunması Gerekenler:
UYARI: Yarışma sunum dosyası içerisinde bulunması gereken ve aşağıda sayılan
başvuru formu, özgeçmiş ve diğerleri, nüfus kağıdı fotokopisi, taahütname ayrı zarf
içinde ve zarf üzerine başvuru numarası yazılarak teslim edilecektir. Tasarımların
sunumunu içeren zarf da aşağıda belirtilen özelliklerde olup başvuru teslimi
aşamasında yukarda ifade edilen zarf ile birlikte teslim edilecektir.
a. Başvuru Formu
Bu form, sadece http://eib.modatasarimyarismasi.org/ internet adresinde yer almaktadır.
Yarışmacılar tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunun
çıktısı alındıktan sonra imzalanması gerekecektir.
b. Özgeçmiş ve diğerleri.
Yarışmacıların,
• Moda alanındaki deneyimlerini ve niteliklerini anlatan fotoğraflı kısa özgeçmiş
• Gelecek planlarını detaylandıran bir yazı
• Varsa öğrenci belgesi aslı, geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi
evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. (Sağ üst köşeye başvuru numarası
yazılacaktır.)
c. Nüfus Kağıdı Fotokopisi
Başvuru yapan kişiye ait nüfus kağıdı fotokopisi
**Başvuru formu, özgeçmiş, gelecek planlarını detaylandıran yazı öğrenci belgesi ve nüfus
kağıdı fotokopisi başvuru dosyasının için konacak ayrı ve kapalı bir zarf içerisinde iletilmesi
gerekmektedir. (Sağ üst köşeye başvuru numarası yazılacaktır.)
d. Taahhütname
Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendilerine ait orijinal tasarımlar olduğunu,
hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda
kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve yarışmacının daha önce Türkiye Đhracatçılar
Meclisi,diğer Đhracatçı Birlikleri ve Ege Đhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen bir moda
tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmediğini taahhüt eden,
http://eib.modatasarimyarismasi.org/ internet adresinde başvuru formu doldurulduktan sonra
ekrana gelecek olan taahhütnamenin yarışmaya katılan tasarımcı tarafından, doldurulup
imzalanması gerekmektedir.
e. Tasarımların Sunumu
Yarışmacılar 4 adet hazır giyim kıyafetten oluşan koleksiyonlarını, “VAROLUŞ” ana teması
çerçevesinde kadın ve/veya erkek kategorisinde (tasarımcılar koleksiyonlarını sadece erkek,
sadece kadın veya karma (kadın-erkek) olarak hazırlama serbestliğine sahiplerdir.) ve 2016-
2017 Sonbahar/Kış moda akımlarına göre hazırlayacaklardır.
Tüm çizimler ve tasarım dosyası düz standart A3 ebadındaki (29,5 X 42cm) zarf içerisinde
teslim edilecektir. Belirtilen standartların dışında bir şekilde gelecek başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır. Sunum dosyalarının jüriye birkaç kere sunulma ihtimaline
karşı kolay açılabilir ve kapanabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolacak
evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.
“VAROLUŞ” ana teması doğrultusunda yarışmacının belirleyeceği alt temada hazırlanacak
olan sunum dosyasında bulunması gerekenler:
• 4 adet A3 (29,5 X 42cm) ölçülerinde artistik ve teknik çizim
• Kullanılacak kumaş örnekleri
• Tamamlayıcı aksesuarlar
• Kavramsal Yaklaşım; sunum dosyasında, yarışmacının, tasarımında anlatmaya
çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden bir açıklayıcı yazı olabilecektir. Bu açıklama
zorunlu olmayıp üzerinde tasarımcının kimliğini ifade eden herhangi bir işaret
olmamalıdır. Bu yazı maksimum 200 kelime olmalıdır.
Đnternet sitesinden yapılan başvuru esnasında verilen başvuru numarasının tüm çizimlerin sağ
üst köşesine açıkça yazılması gerekmektedir.
Artistik tasarımlar, verilen ebatlarda herhangi bir boyama tekniği ya da karışık tekniklerle
elle veya bilgisayar destekli hazırlanabilir.
NOT: Başvuru sahiplerinin isimleri tasarımların üzerinde yazmamalıdır. Projenin herhangi
bir yerinde başvuranın kimliğini belirten herhangi bir işaret (fotoğraf dahil) bulunmaması
gerekmektedir.
Yarışma Süreci ve Değerlendirme
Son başvuru tarihine kadar alınan başvuru dosyalarının değerlendirmesi son başvuru
tarihinden sonra yapılacak olup yarışmacı sayısı yarışma ön değerlendirme jürisi tarafından
yapılacak seçim ile 20 yarışmacıya düşürülecektir.
Đlk aşamayı geçen yarışmacılar, ön değerlendirme jürisi ile gerçekleştirilecek olan mülakata
davet edileceklerdir. Mülakat ardından yapılacak seçim ile 10 finalist belirlenecektir.
Mülakat aşamasında, yarışmacılardan sundukları tasarımlar hakkında seçici kurula bilgi
vermeleri istenecektir. Mülakat tarihi mülakata kalan 20 tasarımcıya başvuru aşamasında
verdikleri iletişim kanallarından EĐB tarafından bildirilecektir. 13 Ocak 2016 tarihine kadar
ön jüri tarafından değerlendirilen 10 finalistin seçim sonuçları ilan edilecektir. (Ege Đhracatçı
Birlikleri tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.)
Belirlenen 10 finalist yarışmacının duyurusu sadece http://eib.modatasarimyarismasi.org/
web sitesinde ve bu adreste yönlendirmeleri yer alan sosyal medya iletişim kanallarında
yayınlanarak duyurulacaktır.
Đlk 10’a kalamayan yarışmacıların önseçim jürisi tarafından verilen puanları
http://eib.modatasarimyarismasi.org/ websitesinden ilk 10 finalistin ilan edilmesinden sonra,
yarışmacılara özel olarak ilan edilecektir.
Finale kalan yarışmacılara bildirim, ayrıca telefon ile yapılacaktır. Finale kalan 10
yarışmacıya ait tasarımların, dikim işlemlerinin yapılabilmesi için 18 Ocak 2016 – 01 Nisan
2016 tarihleri arasında EĐB’nin bildireceği günlerde ve yerlerde 10 yarışmacının mazeretsiz
olarak hazır olması gerekmektedir.
(Not: Ege Đhracatçı Birlikleri tarafından bir atölye ile anlaşma sağlanarak dikim işlemleri
sadece bu atölyede yaptırılacaktır. Finalistlerin kendileri için belirlenecek 1 haftalık süre
içerisinde malzemeleri ile hazır bulunmaları ve dikim işlemlerini Ege Đhracatçı Birlikleri’nin
bildireceği atölyede bitirmeleri gerekmektedir. Bu koşullara uymayan yarışmacı yerine ön
jüri tarafından en fazla puan alan ancak ilk 10 finalist arasında yer almamış yarışmacı
finalistlerden biri davet edilebilecektir. Kumaş, aksesuar, yol ,konaklama masrafları Ege
Đhracatçı Birlikleri’nin belirlediği limitler dahilinde karşılanacaktır. Dikim işlemleri ile ilgili
giderlerin tamamı Ege ihracatçı Birlikleri tarafından belirlenen atölyede dikilmek kaydıyla
karşılanacaktır.)
Jüri
Yarışmanın final gecesi jürisi ve önseçim jürisi aşağıdaki isimlerden seçilecek isimlerden
oluşacaktır. Ege Đhracatçı Birlikleri aşağıdaki jüri isimlerde günün gerekliliklerine göre
değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar ve bunu ilan eder. Bu konuda doğabilecek
uyuşmazlık ve sorunları çözmeye Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon Đhracatçı Birlikleri
Yarışma Hazırlık Komitesi yetkilidir.
ERĐN KARAKOYUNLU
ĐPEK ÖRÜK
MEHMET YILDIZTEKĐN
NĐLGÜN HEPYALÇIN
JEYAN GEDĐK
NURAY UYAR
SABĐN KARAKUŞ
SELAHATTĐN AYTEN
ZEYNEP ACAR
DĐLEK GÖKTAŞ
MEHTAP YILMAZ
GÖZDE YENER
EMĐN EMRAH YERCE
SELĐN HEPBIÇAKCI
FULYA PEKER KUTLUR
GĐZEM BATUR
EROL ALBAYRAK
ÖZLEM SÜER
ERTAN KAYITKEN
SĐREN ERTAN ÇARMIKLI
ZEYNEP ACAR
ÖZLEM ERKAN
ERDAL GÜVEÇ
ALEXANDER
KOKOSKERĐYA
SĐMAY BÜLBÜL
MEHMET TURGUT
ERTAN KAYITKEN
NĐHAT ODABAŞI
SĐBEL ARNA
SĐREN ERTAN ÇARMIKLI
BARIŞ ÇAKMAKÇI
ÖZGÜR MASUR
YAPRAK ARAS ŞAHĐNBAŞ
MEHET TURGUT
ELĐF CIĞIZOĞLU
NĐYAZĐ ERDOĞAN
BAŞAK FRANSEZ
DENĐZ BERDAN
DENĐZ MARŞAN
EMRE KIZILGÜNEŞLER
MEHMET SERHAN ÜNSAL
BURAK SERTBAŞ
MERT TELYAS
BERTAN YENĐÇERĐ
TURAN GÖKSAN
FATĐH YÖREK
REŞAT YALAZ
SELEN HEPBIÇAKÇI
Jüri Özel Sunumu, Defile ve Ödül Töreni
08 Nisan 2016’de yapılması planlanan jüri özel sunumunda, 10 finalistin belirlenen temaya
göre hazırladıkları 4 hazır giyim kıyafetten oluşan koleksiyonları sunulacaktır.
Bu sunumun sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç
dereceye giren tasarımcılar belirlenecektir.
Yine aynı gün düzenlenecek defile ile belirlenen 10 finalistin koleksiyonları basın
mensuplarının yanı sıra, iş ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan seçkin bir
davetli grubuna sunulacaktır.
Defile sonrasında dereceye giren finalistlere ödülleri, düzenlenecek bir törenle verilecektir.
(Jüri özel sunumu ile defile/ödül töreni tarihleri EĐB tarafından değiştirilebilir.)
ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü 15.000 TL
Đkincilik Ödülü 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü 5.000 TL.
Ege Đhracatçı Birlikleri’nin “2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama
Usul ve Esasları ” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’na sunacağı projenin onaylanması
durumunda, dereceye giren yarışmacılara yine Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen kişi
sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilebilecektir. Yurtdışı eğitim desteğinin
sağlanması Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon Đhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun uygun
görüşü ve Ekonomi Bakanlığı’nın onayına tabidir.
Yurtdışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı, bu hakkını en geç bir sonraki
eğitim yılında kullanmalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur. Yurtdışı eğitime
başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (ĐELTS, TOEFL vs.)
yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında EĐB’den hiçbir talepte
bulunamazlar.
TAAHHÜTNAME
EĐB XI. Moda Tasarım Taahütname
EGE ĐHRACATCI BĐRLĐKLERĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ’NE
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon Đhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EĐB 10. Moda
Tasarım Yarışması’na katılmak üzere sunduğum tasarımların kendime ait orijinal tasarımlar
olduğunu, hiçbir bicimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel
anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, yarışmaya gönderdiğim tasarımların
kendime ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve
sunulup, sergilenmediğini, tasarımın kendime ait ve tamamen özgün olduğunu, yarışmaya
katılan eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi
olduğum bütün fikri ve sınai haklarımdan peşinen feragat ettiğimi, eser üzerindeki tüm fikri
ve sınai haklarımı, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını
sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle EĐB’ ye devrettiğimi, yarışmaya
katılmak için gerekli koşulları şartnamelere uygun biçimde beyan ettiğimi, beyanlarımın
gerçek olduğunu ve daha önce TĐM ve/veya ihracatçı Birliklerince düzenlenen herhangi bir
bay/bayan dış giyim ile ilgili moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmediğimi, Ege
Đhracatçı Birlikleri’nin herhangi bir çalışanı ile birinci dereceden yakın akrabalığım
olmadığını, final gecesi jürisi ve önseçim jürisi ile birinci dereceden yakın akrabalığım
olmadığını, final gecesi Jürisi ve önseçim jürisinin çalıştıkları ve/veya sahibi olduğu
kurumlarla herhangi bir ilişkim olmadığını, www.eib.modatasarimyarismasi.org internet
adresinde ve bu yazı eki Ege Đhracatçı Birlikleri’nce ilan edilen yarışma koşulları ve yarışma
aşamalarındaki hususlara internet sitesinde belirtilen tarihlerde gecikmesiz, şartsız ve
koşulsuz uyacağımı, söz konusu beyanıma aykırı bir durumun tespiti halinde hak edeceğim
ödülü, tarafıma yapılmış masrafları nakden ve defaten derhal Birliğinize geri ödeyeceğimi
ve/veya uygulamaya koyacağı tüm müeyyideleri kabul edeceğimi,
www.eib.modatasarimyarismasi.org adresindeki yarışma koşulları ve aşamalarını, okuyarak
anladığımı, şartnamede belirtilen tüm şartları ve fikri / sınai haklarla ilgili tüm koşulları
peşinen kabul ve taahhüt ederim.