EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM

Eğlenerek Öğreniyorum
e Twinning

Dünya genelinde yaşanan pandemi nedeni ile verdiğimiz bu zorlu mücadele sürecinde yeni normalimiz uzaktan eğitimi daha keyifli hale getirmek, temassız yaşamın önem kazandığı bu dönemde arkadaşlarından, oyunlardan ve sosyalleşme sürecinden uzak kalan öğrencilerimizi hem eğlendirmek hem de gizil öğrenmeyi gerçekleştirmek, öğrenmenin kalıcılığını sağlamak ve İlkokul eğitim müfredatını oyunlara taşıyarak eğlenceli ve etkili bir hale getirmek amacıyla projemizi yazdık.

Hepimizin bildiği gibi çocukların en temel ihtiyacı ve çocukluk döneminin vazgeçilmezi oyunlardır. Çocuğun fiziksel, zihinsel ve psikolojik açılardan gelişimini sürdürürken en önemli yardımcılarından biri olan oyun çocuğun ilerleyen serüvenlere atılımında beyin gelişimi, fiziksel ve psikolojik gelişimini destekleyici bir unsur olması haricinde kendini ifade ve kimlik yaratımında da son derece belirleyicidir. Öğrenmede etkili olduğu gibi yaratıcı düşünceyi de destekler.

Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde ise oyun temelli yaklaşımın çocuğun gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini görebiliriz.

“Eğlenerek öğreniyorum” adlı projede öğrencilerin yaptığı etkinliklerle öğrenmenin kalıcı ve etkili olması hedeflenerek eğlenerek öğrenme ile yeni beceriler kazanılmasına olanak sağlanmıştır.