EĞLENCELİ BİLİM MERKEZİ

Eğlenceli Bilim Merkezi ‘nin Amacı

Düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma – geliştirmeye bilim ve teknoloji üretimine yakın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
İlkelerimiz

◦Eğlenceli Bilim Merkezi ’nde yapılan projeler her yerde bulunabilecek malzemelerle yapıldığı için ulaşılabilirdir.
◦Bilimsel kavramlar oyun oynanarak ya da oyuncak yaptırılarak öğretildiği için eğlencelidir.
◦Öğrenciler birbirini izleyen aktiviteleri takip ettiği için süreklidir.
◦Küçük gruplarla çalışıldığı ve her öğrenciye proje yaptırıldığı için etkilidir.
◦Üniversitenin ulaşım olanaklarından yararlanıldığı ve maliyeti düşük tutulduğu için sürdürülebilirdir.
◦Her proje uzman öğretim üyeleri ile yürütüldüğü için kalitelidir.
 

Atılım Üniversitesi
Eğlenceli Bilim Merkezi
Kızılcaşar Mahallesi
 
İncek – Gölbaşı 
Ankara 
06836 
Türkiye 

http://eglencelibilim.atilim.edu.tr/

  [email protected]
  (0312) 586 87 89 – 586 84 76