Eğitsel Tasarımda Eşlenik Nitelikler

Eğitsel Tasarımda Eşlenik Nitelikler

Prof. Dr. Ali Baykal’ın ‘’Eğitsel Tasarımda Eşlenik Nitelikler’’ sunumu 5. Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde! Kayıt için: www.etz.com.tr

Eğitsel tasarım iki boyutta irdelenebilir: Amaçların tasarımı, işlevlerin tasarımı. İçerik ve davranımların bileşkesi olan amaçlar penceresinden bakıldığında “öğrenme tasarımı”, araçlar ve süreçlerin bileşkesi olan işlevler açısından bakıldığında da “öğretim tasarımı” görünür. İki yaklaşımın buluştuğu kavram sistemdir. Sistemin yapısal bileşenleri somuttur: Fiziksel ortamlar, toplumsal doku etkileşimleri, iletişim kanalları, öğrenme, öğretim, yönetim, değerlendirme yöntemleri ve bütün bunların yürütücüsü olan öğretmen… Sistem, bu yapısal bileşenlerin aritmetik toplamı değildir. Tasarımcıdan beklenen bileşenler arasındaki bütünleşmeyi sağlayan karşılıklı bağımlılığı ve her bir bileşeni biricik yapan nitelikleri eniyilemektir. Kaynaşma-ayrışma, sağlamlık-esneklik, bütünlük-çeşitlilik, geçicilik-süreklilik, eş-sonuç–çok-sonuç gibi eşlenik nitelikleri eniyilerken iki tasarım yanılgısı gözlenmektedir: Bu nitelikleri iki karşıt seçeneğe indirgemek ya da basit denge noktasına sığınmak. Bu çalışmada eğitsel tasarımlarda yanıltıcı ikilemlerden kaçınarak eşlenik nitelikleri en uygun kıvamda buluşturmak önerilmektedir.