Eğitsel Robotiğin Fen Bilimleri Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegrasyonu

Eğitsel Robotik

EĞİTSEL ROBOTİĞİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU

Proje yürütücülüğünü Tarsus Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Hüseyin GÜREL’in yaptığı proje 2018 yılı TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Bu projenin hedef kitlesi Mersin genelinde görev yapmakta olan 25 Fen Bilimleri Öğretmenidir.

Projenin amacı, Fen Bilimleri’ nin öğretiminde; çağımız gereklerine uygun, Bilgi İletişim Teknolojilerini içeren ve 21.yy becerilerini edindirmeyi kolaylaştırıcı özelliği bulunan eğitsel robotların öğretme-öğrenme sürecine dahil edilerek Mersin ilinde görev yapan 25 Fen Bilimleri öğretmeninin yenilikçi yöntem ve tekniklerle donatılması ve günümüzde kendilerinden beklenilen öğretmen rolünü gerçekleştirmelerine katkıda bulunmaktır. Böylece öğretmenlerin, günümüz yenilikçi eğitsel yaklaşımlardan olan STEM’in barındırdığı disiplinler arası bakış açısını kazanmaları sağlanacak, hem de MEB (2017)’in belirttiği “öğrencilerin mühendislik ve bilim arasındaki bağlantıyı kurmalarına, disiplinler arası etkileşimi anlamalarına ve öğrendiklerini yaşantısal hale getirerek dünya görüşlerinin gelişmesine yardımcı olmaktır” hedefine katkı sağlaması kolaylaşacaktır.

Eğitimler 16 – 22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Tarsus/MERSİN’de konaklamalı gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, 2017 yılında uygulamaya konulan Fen Bilimleri Öğretim Programında yer alan her sınıf seviyesinden belirlenen konu alanına ve kazanımlara yönelik uygulamalı etkinliklere katılacaklardır. Etkinlikler, eğitsel robotlardan olan Lego Mindstorms EV3, O-Bot, Makeblock ve Arduino kitleri kullanarak belirlenen kazanımların edindirilmesi ve Fen Bilimleri öğretiminde eğitsel robotlardan faydalanarak öğrencilerde olumlu tutum geliştirmeyi, öğrenme-öğretme sürecinde yenilikçi yöntemler kazanmayı sağlamaya yöneliktir. Etkinlikler Tarsus BİLSEM’de 1 hafta boyunca sürecektir.Eğitmen kadrosu alanında uzman akademisyenler ve öğretmenlerden oluşmaktadır.

Proje etkinlikleri boyunca katılımcılar; grup eşliğinde gözlem, e-öğrenme uygulamaları, hesaplamalı bilim uygulamaları, deneysel ve sanatsal çalışmalar yaparak yenilikçi öğretim yöntem ve teknikleri konusunda yeterliliklerini artıracaklardır. Etkinlik programı kapsamında katılımcılar, öğrenme sürecini ve ürünü dikkate alan portfolyolar hazırlayacaklardır.

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Başvuru Formu