Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı Paneli

İçinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılına ilişkin gelişmeleri ele alan Eğitim İzleme Raporu 2019’un (EİR 2019) ilk dosyası Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı’nı 16 Mayıs 2019’da gerçekleşecek bir panel ile yayımlayacağız.

EİR 2019, izleme ve değerlendirme süreçlerine daha fazla katkı sağlamak amacıyla, yıl içinde farklı zamanlarda 5 ayrı dosya olarak paylaşılacak. Bu dosyayı sırasıyla, “Eğitimin İçeriği”, “Eğitim Ortamları”, “Öğretmenler”, “Öğrenciler ve Eğitime Erişim” başlıklı dosyalar takip edecek. Ardından, 2019 yılının bütüncül olarak değerlendirildiği sentez rapor kamuoyuna sunulacak. Bu değişiklikle, gündemi daha hızlı takip edebilmeyi ve her bölümde ele alınan gelişmelere daha uzun zaman ayırabilmeyi hedefliyoruz. Raporda paylaşılan önemli gelişmeleri daha etkili ele alabilmek için, her bölüm ek kaynaklarla desteklenecek. Bu kaynakların başında, raporda kullanılan teknik terimlerin anlamlarını içeren bir sözlük bulunuyor.

EİR 2019’un ilk dosyası olan Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı, temel göstergeler eşliğinde durum analizi ve değerlendirmelerin yanı sıra eğitimde yaşanan önemli gelişmelerin eğitimin paydaşları tarafından etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir çerçeve de sunuyor. Çerçeve; veri, bütçe, bilgi ve medya okuryazarlığına odaklanıyor.

16 Mayıs 2019’da raporun kamuoyuyla paylaşılacağı panelde, rapor sunumunun yanı sıra Oya Özarslan (Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) ve Pınar Dağ (Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Veri Okuryazarlığı Derneği Başkanı) konuşmacı olarak yer alacak.

12 yıldır eğitim alanında yaşanan gelişmeleri inceleyerek paylaştığımız Eğitim İzleme Raporlarında yaptığımız değişikliği faydalı bulacağınızı umarız.

Saygılarımızla,

Eğitim Reformu Girişimi