Eğitimin Yıldızları HOPO

Eğitimin Yıldızları HOPO

Proje Adı Eğitimin Yıldızları – HOPO (Her Okulun Projesi Olsun)

Proje Konusu
Eğitimin Yıldızları-HOPO projesi, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine
kazandırmayı, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim-öğretim imkânları
sunmayı ve 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı
amaçlamaktadır. Yöneticilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz yenilikçi
uygulamaları hayata geçirme bağlamında teşvik edilirken eğitimin tüm
paydaşlarının teşvikiyle eğitim ortamlarımızın da kalitesi artırılmış olacaktır.

Projenin Amacı
– Eğitim ve öğretim alanında ülkemizin 2023
hedeflerine ulaşmasını sağlayacak özgün ve modern uygulamalarının;
– Ödüllendirilerek teşvik edilmesi,
– Paylaşımının sağlanması,
– Kalitesinin artırılması
– Eğitimin paydaşlarını teşvik etmek
– Okullara proje tabanlı çalışmalar yaptırmak
– Okullar arası proje tabanlı yarışma havası oluşturmak
– Okullarda proje tabanlı çalışma konusunda farkındalık yaratmak
– Disiplinler arası eğitim faaliyetlerinin sayısını ve niteliğini artırmak
– Okulların okul eğitimi ve mesleki eğitim alanlarında farklı türden
paydaşlar ile işbirliği yapmalarını teşvik etmek
– Öğrencilerin problem çözme becerileri ve takım çalışmasına ilişkin
becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak

Kapsam
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim öğretim kurumlarını kapsar.

İletişim
Web : trabzonarge.meb.gov.tr
E-Posta : hopo2018@gmail.com
Telefon : 0462 223 55 52 (14)

1. BİLİM KATEGORGİSİ

– YILIN BİLİM OKULU:
2017/2018 Eğitim öğretim yılı içinde uygulanan projelerden bu kategoride okullarda yapılan, bölgesel,
ulusal, uluslararası bilimsel çalışmalar ve elde edilen neticeler değerlendirmeye tabi tutulur. Bilimsel
aktivite ve faaliyetler bu kategoride değerlendirme ölçütü olarak kabul edilir. (TÜBİTAK, Matematik
Oyunları vb.) Değerlendirme kriterleri çağrı metni ve eklerinde yayınlanmıştır.

– YILIN BİLİM PROJESİ:
Okullarca 2017/2018 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan veya uygulaması devam eden; bilim alanında
öğrencilerin bilimsel işlem basamaklarına uygun çalışmalarını özendiren, bilimsel çalışma ortamlarının
kullanıldığı, öğrencilere bilimsel çalışmaları sevdiren ve öğrencide farkındalık oluşturan vb. projeler,
değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları
sadece örnek niteliğindedir. Değerlendirme kriterleri çağrı metni ve eklerinde yayınlanmıştır.

2. SPOR ve SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ:
– YILIN SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM OKULU:
2017/2018 Eğitim öğretim yılı içinde uygulanan projelerden bu kategoride okullarda yapılan, bölgesel,
ulusal, uluslararası çalışmalar, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına dönük çalışmalar ve elde
edilen neticeler değerlendirmeye tabi tutulur. Sportif aktivite/ faaliyetler ve elde edilen dereceler bu
kategoride değerlendirme ölçütü olarak kabul edilir. Değerlendirme kriterleri çağrı metni ve eklerinde
yayınlanmıştır.

– YILIN SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM PROJESİ:
Okullarca 2017/2018 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan veya uygulaması devam eden; spor ve
sağlıklı yaşam becerileri, sporun tanıtılması, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması, spor alanında fair play
ruhunun geliştirilmesi, zararlı alışkanlıklarla mücadele etme, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam
alışkanlıkları kazandırma vb. projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride
değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek niteliğindedir. Değerlendirme kriterleri
çağrı metni ve eklerinde yayınlanmıştır.

3. KÜLTÜR VE SANAT KATEGORİSİ:
– YILIN KÜLTÜR VE SANAT OKULU
2017/2018 Eğitim öğretim yılı içinde uygulanan projelerden bu kategoride okullarda yapılan, bölgesel,
ulusal, uluslararası kültürel ve sanatsal çalışmalar ve elde edilen neticeler değerlendirmeye tabi tutulur.
Değerlendirme kriterleri çağrı metni ve eklerinde yayınlanmıştır.

– YILIN KÜLTÜR VE SANAT PROJESİ:
Okullarca 2017/2018 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan veya uygulaması devam eden; kitap okuma,
müze ziyaretleri, müzik, resim, fotoğraf, sinema, tiyatro, el sanatları gibi yerelde ve ulusal düzeyde her
türlü kültürel ve sanatsal aktiviteler içeren, kültürel ve sanatsal aktivitelere bireylerin ve ailelerin
katılımını destekleyen, farklı kültürlere karşı hoşgörü ve toleransı konu edinen projeler değerlendirme
kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek
niteliğindedir. Değerlendirme kriterleri çağrı metni ve eklerinde yayınlanmıştır.

4. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI KATEGORİSİ:

– YILIN TEKNOLOJİ OKULU
2017/2018 Eğitim öğretim yılı içinde uygulanan projelerden bu kategoride okullarda yapılan, bölgesel,
ulusal, uluslararası her türlü eğitim ve öğretim yönteminin teknoloji ile zenginleştirilerek, yöntemin
kalıcılığının ve etkisinin artırılmasına dönük yapılacak çalışmalar ve elde edilen neticeler
değerlendirmeye tabi tutulur. Okulların, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı ve
farkındalık eğitimleri, başarıları bu kategoride değerlendirmeye tabi tutulur. ( EBA kullanımı, Robotik
çalışmalar, Kodlama, Web kullanımı, STEM, web 2.0 araçları uygulamalar vb.) Kullanılan teknolojinin
öğrenmeye sağladığı katkı ve oluşturduğu çarpan etkisi değerlendirme ölçütü olarak kabul edilir.
Değerlendirme kriterleri çağrı metni ve eklerinde yayınlanmıştır.

– YILIN TEKNOLOJİ PROJESİ:
Okullarca 2017/2018 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan veya uygulaması devam eden; eğitimde
bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına yönelik, Fatih Projesi alt yapısının etkin kullanımı, EBA’ nın
eğitim sürecinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından etkin kullanımını destekleyen, e-içerik
hazırlamaya dönük, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı ve farkındalık eğitimlerini
içeren, web 2.0 araçlarının etkin kullanıldığı eTwinning projeleri, STEM, kodlama ve robotik
eğitimine yönelik çalışmalar vb. projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride
değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek niteliğindedir. Değerlendirme kriterleri
çağrı metni ve eklerinde yayınlanmıştır.

5. DEĞERLER EĞİTİMİ (SOSYAL SORUMLULUK) KATEGORİSİ:

– YILIN DEĞER’Lİ OKULU
2017/2018 Eğitim öğretim yılı içinde uygulanan projelerden bu kategoride okullarda yapılan ve
öğrencilere sosyalleşme, dürüstlük, hoşgörü, sabır, barış ve çevre bilinci gibi evrensel ilkelerin
kazandırılması; milli-manevi değerlere ve şahsiyetlere sahip çıkmayı teşvik edici, öğrencilerin kişilik ve
kariyerlerini doğru şekillendirilmesine dönük yapılmış olan projeler, öğrencilerin aktif vatandaşlık
bilincini geliştiren, çevreye karşı duyarlılığı teşvik eden projeler bu kategoride değerlendirmeye tabi
tutulur. Bu kategoride okul içi ve okul dışı yapılan, amacı öğrencilere bu evrensel ilkeleri kazandırmak
olan çalışmalarda elde edilen neticeler değerlendirme ölçütü olarak kabul edilir. Değerlendirme
kriterleri çağrı metni ve eklerinde yayınlanmıştır.

– YILIN DEĞER’Lİ PROJESİ:
Okullarca 2017/2018 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan veya uygulaması devam eden; öğrencilere
sosyalleşme, dürüstlük, hoşgörü, sabır, barış ve çevre bilinci gibi evrensel ilkelerin kazandırılması; millimanevi
değerlere ve şahsiyetlere sahip çıkmayı teşvik edici, öğrencilerin kişilik ve kariyerlerini doğru
şekillendirilmesine dönük yapılmış olan projeler, öğrencilerin aktif vatandaşlık bilincini geliştiren,
çevreye karşı duyarlılığı teşvik eden çalışmalar vb. projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu
kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek niteliğindedir. Değerlendirme
kriterleri çağrı metni ve eklerinde yayınlanmıştır.

6. YILIN DUYARLI ÖĞRENCİSİ:
Okullarca 2016/2017 ve/veya 2017/2018 eğitim öğretim yılı içinde okullarda ve okul dışında
öğrencilerin eğitim adına ortaya koydukları örnek davranışlar okullarca belirlenen komisyonca
belirlenecek ve komisyonca bir öğrenci önerilecektir.

7. YILIN DUYARLI VELİSİ ÖDÜLÜ:
Bu kategoride okullarda eğitim yaşantılarının bir parçası haline gelmiş öğrenci velilerinin okullarda
yapmış oldukları özgün çalışmalar/uygulamalar/fedakârlıklar değerlendirmeye tabi tutulur. Bu
kategoride başvuru yapan tüm okullarda oluşturulacak komisyonca veli belirlenecek ve komisyonca bir
veli önerilecektir.

http://trabzonarge.meb.gov.tr/www/egitimin-yildizlari-hopo/icerik/256