Eğitimi Demokratikleştirmek Konferansı

Bizler mevcut eğitim sisteminde farklılık yaratmak istedik. Öğrenmeyi yaşamdan ayırmayan, çocuğun bireysel özelliklerini temel alan, demokratik katılımla yönetilen, ekolojik dengeye saygılı, kâr amacı gütmeyen bir okul modelini gerçekleştirmenin mümkün olduğuna inandık ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği çatısı altında bir çözüm arayışına girdik. Ortak akıl ve emekle büyüttüğümüz, demokratik bir eğitim modeli geliştirmeyi hedefleyen Ankara BBOM Eğitim Kooperatifi’ni kurduk. Alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman ilkeleri ile çalışan eğitim kooperatifimiz, toplumsal çözüm odaklı ve çocuk merkezli BBOM eğitim modeline olan inancından güç alıyor.

Alternatif Eğitim – Demokratik Yönetim – Ekolojik Duruş – Özgün Finansman

Alternatif eğitim, özgün finansman, ekolojik bakış ve katılımcı-demokratik yapımız; yani dört eksenimiz Türkiye’de BBOM okulları dışında hiçbir okulda bir arada bulunmuyor. Oysa ki bu ilkelerin bir aradalığı aynı anda tamamının hayata geçirebilmesi için de önemli bir fırsat oluşturuyor. Çocuk hakları temelli bir eğitim; demokratik bir yapı ve alternatif eğitim olmadan gerçekleşemezken, ekolojik bakış da ancak alternatif bir eğitimin içinde gerçekten mümkün olabiliyor. Kendine güveni öğrendiklerinden değil, öğrenme biçiminden ve hep desteklenmiş yaratıcılıklarından gelen bir nesil Türkiye’nin umudu olacaktır. Biz sadece üretim değil, yenilikçi üretim yapabilecek, yeni üretim araçlarını hakkıyla kullanabilecek, toplumun sorunlarına çözümler getirebilecek ve kendi hayatlarına kendileri yön verecek bir neslin ülke çapında büyüyüp gelişmesi gerektiğine inanıyoruz.

TED ÜNİVERSİTESİ KOLEJ KAMPÜSÜ
20-21 NİSAN, 2019

20 NİSAN 2019, CUMARTESİ
9:30 Kayıt

10:00 Açılış

10:15-11:00 Prof. Michael APPLE
11:00-11:30 Soru – Cevap
11:30-11:45 Ara
11:45- 12:30 Dr. Matthew Knoester
12:30-13:00 Soru – Cevap
13:00 – 14:00 Öğle Arası
14:00 – 15:30 1. Panel
15:30 – 15:45 Ara
15:45 – 17:15 2. Panel
17:15 – 17:30 Kapanış

21 NİSAN 2019, PAZAR
10:00 – 12:15 Meraklı Kedi Çalıştayı*
10:00 – 12:30 Eş zamanlı Atölyeler**
12:30 – 13:30 Öğle Arası
13:30 – 16:00 Eş Zamanlı Atölyeler**

* Çalıştay kapalı oturumda yapılacaktır.

** Katılmak istenilen atölyeler online kayıt esnasında seçilmelidir.

TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZDİR.

ATÖLYELER
Atölyeler ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır. Öğretmen ve Eğitim Fakültesi öğrencilerine öncelik verilecektir. Katılmak istediğiniz atölyeleri lütfen online kayıt esnasında belirtiniz. Kontenjan dahilinde başvuru sırasına göre katılım onaylanacaktır.

21 NİSAN 2019, PAZAR
1. Oturum 10:00- 12:30

Alternatif Öğrenme Yöntemleri
Uzm. Ö.Özlem Gökbulut

Demokratik Eğitim
Yılmaz Erdal

Strateji Oyunları ile Öğrenme
Oktay Ön

Matematik Oyunları
Dr. Hakan Güntürkün / Dr.Özer Öztürk

Alternatif Değerlendirme; Sınıf Temelli Otantik Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Çağla Öneren Şendil
TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Öğretimde Farklılaştırma
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Toker
TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Erken Çocukluk Döneminde Oyun Merkezli Matematik Eğitimi: Zihnin Araçları (Tools of the Mind)
Dr. Öğr. Üyesi Selda Aras, Başkent Üniversitesi
Arş. Görevlisi Sinem Sözen, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Algoritmik Düşünce Tabanlı Sınıfiçi Etkinlikleri
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yücelyiğit, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi

21 NİSAN 2019,PAZAR
2. Oturum 13:30 – 16:00

Ekolojik Eğitim Uygulamaları
Meraklı Kedi Öğretmenleri

Geleneksel Çocuk Oyunlarında Demokratik Bakış
Doç. Dr. Sühendan Er
TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Alternatif Öğrenme Yöntemleri
Uzm. Ö.Özlem Gökbulut

Demokratik Eğitim
Yılmaz Erdal

Katılımcı ve Barışçıl Öğrenme Ortamları için Bir Araç: Sınıf Çemberleri
BBOM Model Geliştirme Çemberi

Strateji Oyunları ile Öğrenme
Oktay Ön

Matematik Oyunları
Dr. Hakan Güntürkün / Dr.Özer Öztürk

Alternatif Bir Eğitsel Yöntem Olarak Zenginleştirme ve Farklılaştırma
Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı
TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Konferans ve atölyeler için kayıt :