Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Ailesi Olmak Hikâye ve Şiir Yazma Yarışması

Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türkiye geneli resmî/özel tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullarında öğrenim gören özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin velilerine yönelik, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerinin sesini duyurmak amacıyla, Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Ailesi Olmak konulu “Hikâye ve Şiir Yazma Yarışması” düzenlemektedir.

I. YARIŞMANIN TEMEL FAALİYETLERİNİN AÇIKLANMASI
Yarışma iki kategoride yapılmaktadır. Her iki kategorinin konu başlıkları ayrıdır.
A. Öykü yazma yarışması
B. Şiir yazma yarışması

A.l. Konusu: Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Anne Babası Olmak Özeldir

A.2. Türü: Öykü Yazma Yarışması

A.3. Hedef Kitle: 81 İldeki özel eğitime gereksinim duyan bireylerin aileleri

A.4. İçerik: Yarışmaya katılacak eserlerin “Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Anne Babası
Olmak Özeldir” konusunun işlendiği, öykü türünde özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

A.5. Katılım Şartları:
1. Yarışmaya katılacak öyküler A4 dosya kâğıdı formatına uygun olarak (Times New Roman 12 Punto ve 1,5 satır aralığı) en fazla 3 (üç) sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarda yazılacak ve CD’ye kopyalanacaktır.

2. Yarışmacılar eserlerinin SAĞ ÜST köşesine RUMUZ yazıp, eser üzerine kesinlikle gerçek ad ve soy ad larını bel irtmeyeceklerd ir.

3. Eserde mutlaka (ortaya hizalı) bir başlık (öykünün adı) olup, herhangi bir kapak ve görsel olmamalıdır.

4. Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

5. Eser, dijital ortamda sadece verilen rumuz ile CD’ye kayıt edilmelidir. CD üzerine ve CD zarfının üzerine sadece verilen rumuz yazılı olmalıdır.

6. Her yarışmacı, yarışmaya 1 (bir) eserle katılabilir.

7. Eserlerin çıktısı CD ile birlikte şeffaf poşet dosyaya konularak kapalı zarf ile gönderilecektir. Buruşuk veya yıpranmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Eserlerin yazılı olduğu kâğıdın ön yüzüne hiçbir ibare yazılmayacaktır. Kimlik bilgileri ile iletişim telefonları EK-1 ’de sunulan ‘ETİKET FORMATF na doğru bilgilerle yazılarak eserlerin arka sayfasına eklenecektir.

9. Eserlerde siyasî, yasa dışı, ahlâk dışı hiçbir ifadeye/sembole yer verilmeyecektir.

10. Başka bir kişiden veya kitaptan alıntı olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Eserler incelenirken, “Konuya uygunluk, başlık, anlatım, planlama (anlatım düzeni), anlatım zenginliği, yazım, noktalama ve dilbilgisi kurallarına uygunluk” ölçütlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

12. Belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

13. Eserlerin tamamı İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek, alanında yetkin isimlerden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

14. Gönderinin (zarfın) üzerine “Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Anne Babası Olmak Özeldir” Öykü Yarışması ibaresi ile yarışmaya katılan kişilerin adı-soyadı, sınıfı, okulu ve ili /ilçesi yazılacaktır.

15. Eserler postayla veya elden teslim edilebilir. Postadaki gecikmeden Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu değildir.

16. Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakkı, eser sahibine aittir. Ancak Artvin II Millî Eğitim Müdürlüğü, eser sahibinden izin almak kaydıyla eserleri yayımlayabilir.

17. Değerlendirme komisyonu üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

18. Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilecek eserlerde, ilde ilk üçe giren eserler haricinde hiçbir çalışma değerlendirmeye alınmayacaktır.

19. Posta giderleri gönderici tarafından karşılanacaktır.

20. Katılımcılar “Yarışmanın tüm şartlarını kabul ediyorum” yazarak tarih atıp imzalayacaktır.

21. Yarışmada Değerlendirmeye Alınmayacak Yapıtlar:
a) Temel değerlerle örtüşmeyenler,
b) Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış olanlar,
c) Yarışmacı olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen eserler,
d) Başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler.

22. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Ödüller
Birincilik Ödülü Artvin’de 3 kişiye (özel eğitime gereksinimi olan birey dâhil) 3 gün tatil
İkincilik Ödülü Notebook
Üçüncülük Ödülü Tablet

B.l. Konusu: Yavrum Özel Eğitime Gereksinim Duyan Olunca B.2. Türü: Şiir Yazma Yarışması

B.3. Hedef Kitle: 81 İldeki özel eğitime gereksinim duyan bireylerin aileleri

B.4. İçerik: Yarışmaya katılacak eserlerin “Yavrum Özel Eğitime Gereksinim Duyunca” konusunun işlendiği, şiir türünde özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

B.5. Katılım Şartları:
1. Yarışmaya katılacak öyküler A4 dosya kâğıdı formatına uygun olarak (Times New Roman 12 Punto ve 1,5 satır aralığı) en fazla 2 (iki) sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarda yazılacak ve CD’ye kopyalanacaktır.

2. Yarışmacılar eserlerinin SAĞ ÜST köşesine RUMUZ yazıp, eser üzerine kesinlikle gerçek ad ve soyadlarını belirtmeyeceklerdir.

3. Eserde mutlaka (ortaya hizalı) bir başlık (öykünün adı) olup, herhangi bir kapak ve görsel olmamalıdır.

4. Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

5. Eser, dijital ortamda sadece verilen rumuz ile CD’ye kayıt edilmelidir. CD üzerine ve CD zarfının üzerine sadece verilen rumuz yazılı olmalıdır.

6. Her yarışmacı, yarışmaya 1 (bir) eserle katılabilir.

7. Eserlerin çıktısı CD ile birlikte şeffaf poşet dosyaya konularak kapalı zarf ile gönderilecektir. Buruşuk veya yıpranmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Eserlerin yazılı olduğu kâğıdın ön yüzüne hiçbir kişisel ibare yazılmayacaktır. Kimlik bilgileri ile iletişim telefonları EK-1 ’de sunulan ‘ETİKET FORMATF na doğru bilgilerle yazılarak eserlerin arka sayfasına eklenecektir.

9. Eserlerde siyasî, yasa dışı, ahlâk dışı hiçbir ifadeye/sembole yer verilmeyecektir.

10. Başka bir kişiden veya kitaptan alıntı olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Eserler incelenirken, “Konuya uygunluk, başlık, anlatım, planlama (anlatım düzeni), anlatım zenginliği, yazım, noktalama ve dilbilgisi kurallarına uygunluk” ölçütlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

12. Belirtilen şartlan taşımayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

13. Eserlerin tamamı İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek, alanında yetkin isimlerden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

14. Gönderinin (zarfın) üzerine “Yavrum Özel Eğitime Gereksinim Duyunca” şiir yarışması ibaresi ile yarışmaya katılan kişilerin adı-soyadı, ili /ilçesi yazılacaktır.

15. Eserler postayla veya elden teslim edilebilir. Postadaki gecikmeden Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü sorumlu değildir.

16. Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakkı, eser sahibine aittir. Ancak Artvin II Millî Eğitim Müdürlüğü, eser sahibinden izin almak kaydıyla eserleri yayımlayabilir.

17. Değerlendirme komisyonu üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

18. Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilecek eserlerde, ilde ilk üçe giren eserler haricinde hiçbir çalışma değerlendirmeye alınmayacaktır.

19. Posta giderleri gönderici tarafından karşdanacaktır.

20. Katılımcılar “Yarışmanın tüm şartlarını kabul ediyorum” yazarak tarih atıp imzalayacaktır.

21. Yarışmada Değerlendirmeye Alınmayacak Yapıtlar:
a) Temel değerlerle örtüşmeyenler,
b) Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış olanlar,
c) Yarışmacı olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen eserler,
d) Başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler.

22. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Ödüller
Birincilik Ödülü Artvin’de 3 kişiye (özel eğitime gereksinimi olan birey dâhil) 3 gün tatil
İkincilik Ödülü Notebook
Üçüncülük Ödülü Tablet

E-Posta Adresi 270385@meb.k12.tr
İnternet Adresi http://artvinram.meb.k12.tr