Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm Projesi Logo, Slogan ve Poster Yarışması

ERASMUS + PROGRAMI OKUL EĞİTİMİ STRATEJİK ORTAKLIK PROJELERİ
“INNOVATION AND TRANSFORMATION IN EDUCATION- EĞİTİMDE YENİLİK VE
DÖNÜŞÜM” PROJESİ LOGO, SLOGAN VE POSTER YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Tema: Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm

Kapsam
“Innovation And Transformation In Education- Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm” projesi Bilecik
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, Erasmus + Programı 2019 Yılı Teklif
Çağrısı Ana Eylem 2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Faaliyetleri kapsamında *Türkiye Ulusal
Ajansı ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa finanse edilmekte olan Türkiye, İtalya,
Letonya ve Polonya’dan eğitim otoriteleri ve üniversitelerin ortak olarak yer aldığı
uluslararası bir projedir. Projenin temel amaçları öğrencilerimizi modern toplumun ve
üretim sektörünün taleplerine göre ve gelecek yaşamlarında meydana gelebilecek olan
sanayi devrimlerine hazırlayabilmek için eğitimde yenilik ve dönüşümü teşvik etmek, eğitim
sistemimizi yaşamakta olduğumuz endüstri devrimi ile uyumlu hale getirmek, eğitim öğretim
hizmetlerinin niteliğini ve verimliliğini artırmaktır. Projenin en önemli amaçlarından birisi
eğitimde yenilik ve dönüşümü teşvik etmek olduğu için projenin hedef kitlesinin projeye
karşı farkındalığını artırarak bölgesel düzeyde bütüncül bir gelişim hedeflenmektedir. Bu
bağlamda, sizleri projemizin 28 Nisan-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan
ödüllü logo, slogan ve poster yarışmasına katılmaya davet ediyoruz. Sıradışı ve yaratıcı
düşünerek “Innovation And Transformation In Education- Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm”
projesinin logo, slogan ve posterini tasarlamaya hazır mısınız?

Tanım
Yarışmalar “Innovation And Transformation In Education- Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm”
projesinin logo, slogan ve posterini belirlemek için düzenlenmiştir. Yarışmaya başvuran tüm
katılımcılara Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından katılım sertifikası düzenlenecektir.
Her bir yarışma kategorisinde 1. olan eserlerin başvuru sahiplerine 1’er hediye paketi, 2. ve
3. olan eserlerin başvuru sahiplerine ise mansiyon ödülü verilecektir.
Ödül alan logo, slogan ve poster “Innovation And Transformation In Education- Eğitimde
Yenilik ve Dönüşüm” projesinin yaygınlaştırılması ve projeye karşı farkındalık oluşturulması
amacıyla ulusal ve uluslararası düzeylerde kullanılacaktır. Başvuru sahipleri, yarışmaya
sundukları eserlerini çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. hakları için
proje ortaklarına izin/muvaffakatname verdiklerini kabul ederler.

Amaç
Yarışmaların asıl amaçları hedef kitlenin katılımı ile çevrimiçi bir anket yoluyla projenin logo,
slogan ve posterini belirlemek, “Innovation And Transformation In Education- Eğitimde
Yenilik ve Dönüşüm” projesinin yaygınlaştırılması, projeye karşı farkındalık oluşturulması ve
öğrencilerimizin proje faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesidir. Ayrıca, eğitimde yenilik ve
dönüşüme olan ihtiyaca karşı farkındalık oluşturma bakımından projenin amaç ve hedeflerini
en iyi şekilde yansıtan en özgün eserleri tanıtmak ve ödüllendirmektir.

Katılımcılar
Yarışmalara uygun katılımcılar Türkiye, İtalya, Letonya ve Polonya’da bulunan proje
ortaklarına bağlı ortaokulların birinde öğrenim gören 12-15 yaş aralığındaki ortaokul
öğrencileridir.

Logo Yarışması
– Logo yarışmanın teması esas alınarak tasarlanmış olmalıdır,
– Logo tasarımında kullanılacak olan teknik serbest olup çizim, boyama, bilgisayar tasarımı,
fotoğraf vb. olabilir,
– Logo en fazla 3 farklı renk içermeli ve tasarımda projenin adına (Innovation And
Transformation In Education) yer verilmelidir,
– Logo 21 x 29,7 cm (A4 kağıdı) boyutlarında olmalıdır,
– Logo yatay, dikey, kare veya dairesel biçimde olabilir.

Slogan Yarışması
– Slogan yarışmanın teması esas alınarak tasarlanmış olmalıdır,
– Slogan İngilizce olarak hazırlanacaktır.
– Slogan yarışmanın temasına uygun İngilizce sözcük öbeği veya kafiyeli sözlerin
birleşiminden oluşmalıdır.
– Slogan en fazla 20 kelimeden oluşmalıdır.

Poster Yarışması
– Poster yarışmanın teması esas alınarak tasarlanmış olmalıdır,
– Poster tasarımında kullanılacak olan teknik serbest olup çizim, boyama, bilgisayar
tasarımı, fotoğraf vb. olabilir,
– Poster en fazla 5 farklı renk içermeli ve tasarımda projenin adına (Innovation And
Transformation In Education) yer verilmelidir,
– Poster 29,7 x 42,0 cm (A3 kağıdı) boyutlarında olmalıdır,
– Poster yatay veya dikey biçimde olabilir.