Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (EYYAD)

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (EYYAD) 2018 yılında kurulmuş Ulusal Hakemli bir dergidir. EYYAD’ın ilk sayısı Aralık 2018’de yayınlanmıştır. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisinde (EYYAD) amaç, araştırmacıları araştırmalarını olabildiğince ayrıntılı olarak yayınlamaya teşvik etmektir. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, eğitimde güncel konuları kapsamlı bir şekilde ele alacak makaleleri yayınlamaktadır. Eğitim alanındaki herhangi bir çalışma alanıyla ilgili makalelerin uzunluğu konusunda bir kısıtlama yoktur. Farklı geçmişlerden gelen bilgileri sentezleyen, araştırma bulgularını geniş bir bağlamda yerleştiren, metodolojik ve kuramsal anlayışı genişleten ve eğitim politikaları ile uygulamaları bilgilendirme olasılığına sahip olan başvurular tercih edilir. Dergide nicel, nitel ve karma yöntem araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Başka yerde yayınlanan önemli araştırma çalışmalarının ve/veya teknik raporların genişletilmiş değerlendirmeleri de kabul edilmektedir. EYYAD eğitimle ilgili akademik çalışmaların tümünü kapsamaktadır. EYYAD bünyesinde bilimsel çalışmalarınızı gönderebileceğiniz alanlar aşağıda belirtilmiştir.

EYYAD Alanları

Eğitim Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomi ve Planlaması

Eğitimde Drama

Fen Eğitimi

Matematik Eğitimi

Müzik Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Özel Eğitim

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Sanat Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe ve Okuma Yazma Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Meslek ve Teknik Eğitim

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Fizik Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Kimya Eğitimi

Resim İş Eğitimi

Müzik Eğitimi

Tarih Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Vatandaşlık Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Eğitim Tarihi

Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

Sağlık Eğitimi

Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Değerler Eğitimi

NOT: Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (EYYAD) yayınları www.eyyad.com adresinden kabul etmektedir. Haziran 2019 sayısı için çalışmalarınızı bekliyoruz.