Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Veri Görselleştirme Teknikleri ve Uygulamaları

eğitimde veri
TÜBİTAK 4005

Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Veri Görselleştirme Teknikleri ve Uygulamaları

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

Proje web sayfası için tıklayınız.

 

Günümüz eğitim ortamlarında öğretim içeriklerinin öğrencilere aktarılmasında birçok öğretim modeli, yöntem, teknik ve araçlardan faydalanılmaktadır. Eğitimde materyal kullanımı öğrencilerin algılama ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırmakta, motivasyonunu arttırmakta, öğretilen konuyu canlı hale getirmekte, öğretim sürecini zenginleştirmekte ve bilginin pekiştirilerek kalıcı öğrenmelerin sağlanmasına aracılık etmektedir. Eğitimde uygun öğretim, materyal, teknik ve araç gereçlerin seçimi ve kullanımı öğretim amaçlarına ulaşmada etkili bir yöntem olduğundan materyal geliştirilmesine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir.

Öğrenme üzerine yapılan araştırmalar öğrenilenlerin %83’ünün görme, %11’inin işitme, %3,5’inin koklama, %1,5’inin dokunma ve %1’inin ise tatma yoluyla öğrenildiğini ortaya koymaktadır. Görsel ögelerin dikkat çekici olmasından dolayı, eğitim ve öğretimde bireyleri güdüleyip anlaşılması güç kavramları basitleştirdiği kanıtlanmıştır. Ayrıca görsel öğeler, soyut kavramları somutlaştırarak öğrencilerin kaçırması olası bir takım önemli hususları anlamlandırmalarına imkân sunmaktadırlar. Bu sebeple eğitim ve öğretim ortamlarında çizelge, tablo, harita, infografik gibi pek çok yardımcı görsel materyalin yaygın şekilde kullanımlarına rastlamak mümkündür. Ayrıca öğretim faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek görsel ögelerin üretilmesi ve yeni görsel öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi devam etmektedir.

Günümüzde her alanda yaşanan bilgi ve veri patlaması, veri bilimi yöntemlerine olan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bu nedenle sosyal bilimlerden mühendisliğe, fen bilimlerinden doğa bilimlerine kadar pek çok alanda istatistik ve veri biliminden sıklıkla yararlanılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak veri içerikli derslere pek çok öğretim programında yer verilmeye başlanmıştır. Ancak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de istatistik öğretiminde; sütun ve pasta grafiklerinin çizdirilmesi, ortalama ve varyansın hesaplatılması ile sınırlı kalınmakta; veri toplama, okuma ve yorumlama gibi kavramsal anlamanın üzerinde yeterince durulmamaktadır.

Projenin amacı, veri görselleştirme tekniklerini yenilikçi öğrenme-öğretme yöntemi olarak projenin hedef kitlesi olan öğretmenlere aktarmak ve öğretmenlerin analitik ve görsel düşünme becerilerini geliştirmektir. Bu nedenle, veri görselleştirme teknikleri öğretmenlere RStudio, Python yazılımları, oyun tabanlı ve hesaplamalı bilim uygulamaları, sanat ve grup çalışmalarına dayanan etkinliklerle aktarılacaktır.

 • Proje yürütücüsü
 • Prof. Dr. Ecir Uğur Küçüksille
  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Uzmanlar
 • Prof.Dr. Gamze Özel Kadılar
  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü
 • Prof.Dr. Kürşad Özkan
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Toprak İlmi Ve Ekolojisi Anabilim Dalı
 • Doç.Dr. Halil Süel
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu, Avcılık ve Yaban Hayatı Anabilim Dalı
 • Prof.Dr. Serkan Gülsoy
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Toprak İlmi Ve Ekolojisi Anabilim Dalı
 • Doç.Dr. Semra Türkan
  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü
 • Doç.Dr. Özdemir Şentürk
  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksek Okulu, Ormancılık Bölümü
 • Doç.Dr. Fırat Sarsar
  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Doç.Dr. Mehmet Güvenç Negiz
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv., Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu, Avcılık ve Yaban Hayatı Anabilim Dalı
 • Doç.Dr. Ahmet Mert
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Yaban Hayatı Yönetimi Anabilim Dalı
 • Dr.Öğr. Üyesi Rabia Vezne
  Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Dr.Öğr. Üyesi Alev Ateş Çobanoğlu
  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Öğr.Gör.Dr. Serkan Özdemir
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu

 

Etkinlik TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 2020 / I çağrı döneminde desteklenmiştir.  Etkinliğe ait takvim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Katılımcı Seçimi Sonuçlarının Duyurulması: 14 Temmuz 2021

Etkinlik Dönemi: 10-16 Agustos 2021

KONAKLAMA

Etkinlikte konaklama için Bartın Ulus Doğa Park Otel belirlenmiştir. Ulus Doğa Park Otel, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ve Güvenli Turizm Sertifikasına sahiptir.  Otele ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ulus Doğa Park Otel

Adres: Mezgeller Mahallesi, Çınar Sk, Kaldırım Cd. No:22/A 74100 Ulus/Bartın

Telefon: +90 378 416 3030
E-Posta:  info@ulusdogaparkotel.com

URL: www.ulusdogaparkotel.com

 

Etkinlik TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 2020 dönemi için tek dönem olarak teklif edilmiştir. Desteklenmesi durumunda planlanan eğitime 36 katılımcı seçilecektir.

Katılımcı seçiminde ilk aşamada adaylar seçilerek telefon üzerinden mülakat yapılacak, sonrasında asil ve yedek katılımcı listesi ait web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında ilan edilecek yedekler sırasıyla alınacaktır. Proje başvuru formumuza kesinlikle fotoğraf bölümü konulmayacak olup, seçimlerde dış görünüşten ziyade, katılım isteği, katılım amacı, vb. konulara dikkat edilecektir. Katılımcılar belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

Hedef Kitle Seçim Kriterleri:

 • Katılımcıların farklı il ve branşlardaki öğretmenlerden oluşmasına dikkat edilecektir.
 • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olmasına başvuru sayısı göz önünde bulundurularak dikkat edilecektir.
 • Katılımcıların veri görselleştirme, büyük veri, istatistik, görsel sanat, hesaplamalı bilim, istatistiksel yazılım çalışmalarına istekli olmaları önemlidir.
 • Katılımcıların seyahat etmesine engel bir sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.
 • Katılımcıların daha önce TÜBİTAK 4005 kodlu bir eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.
 • Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde katılım amacının başvuru formunda detaylı olarak açıklanması gerekmektedir.
 • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ya da başvuru esnasında kayıt olmaları gerekmektedir.
 • Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde katılım amacının başvuru formunda detaylı olarak açıklanması önemlidir.

2020 Yılı Çağrı döneminde başvurulan etkinliğimizin desteklenmiştir. Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından karşılanacaktır.

Başvur yapmak için tıklayınız.