EĞİTİMDE ULUSLARARASI LAİKLİK SEMPOZYUM

İNGİLTERE-FRANSA-YUNANİSTAN-TUNUS
EĞİTİMDE
ULUSLARARASI
LAİKLİK
SEMPOZYUM
16 – 17 MAYIS 2015

I. Gün
16 Mayıs 2015 (Cumartesi)
Açılıș Konușması
Kamuran KARACA
Eğitim Sen Genel Bașkanı
Açılıș Sunușu
Korkut BORATAV
Farklı Ülke Deneyimleri Bağlamında
Din, Devlet ve Eğitim
Dave HILL – İngiltere
Fabienne BELLIN – Fransa
Farklı Ülke Deneyimleri Bağlamında
Din, Devlet ve Eğitim
Kostas SKORDOULİS – Yunanistan
Khadıja Ben HASSINE – Tunus
PANEL: TÜRKİYE’DE LAİKLİK
Kolaylaștırıcı: Sakine ESEN YILMAZ
Hakan MERTCAN
Seyhan ERDOĞDU
İhsan ELİAÇIK
Mustafa YALÇINER

2. Gün
17 Mayıs 2015 (Pazar)
TÜRKİYE’DE LAİKLİK VE EĞİTİM
Fevziye SAYILAN
GÜNCEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE LAİKLİK
Eğitimin Dinselleștirilmesi ve Șûra Kararları
Erkan AYDOĞANOĞLU
Felsefe Neden Saldırı Altında?
Caner ASNA (Felsefeciler Derneği)
Karma Eğitim Tartıșmaları
Akif COȘKUN
Değerler Eğitimi
Șadiye CAN GÜL
PANEL:
TÜRKİYE’DE LAİKLİK VE
EĞİTİM POLİTİKALARI
Kolaylaștırıcı: Meral UYSAL
Emine Gül KAPÇI
Ahmet YILDIZ
Adnan GÜMÜȘ
Elif ÇUHADAR
17:00 KAPANIŞ