Eğitimde Sanal Müze Uygulamaları

Sanal Müze Uygulamaları
Eğitimde Sanal Müze Uygulamaları

Yaratıcı drama ve oyunlaştırma ile desteklenen sanal müze eğitiminin, öğrencilerin akademik başarısı, bilişsel becerileri ve kültürel duyarlılığına etkileri konularında öğretmenler ile geleceğin akademisyenlerini bilgilendirmek ve katılımcıların sanal müzeleri sınıf içi etkinliklerine entegre etme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Turan yürütücülüğünde hazırlanan “Eğitimde Sanal Müze Uygulamaları” projesi TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı’ndan destek almaya hak kazanmıştır.

Yürütücülüğü Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Turan tarafından gerçekleştirecek olan projede, Doç. Dr. Betül Batır, Araş. Gör. Hamide Kılıç, Doç. Dr. Yasin Doğan (PAÜ), Gül Bulut, Sibel Yalı, Yüksek Mimar Canan Kaçar Şengül, Ercan Altuğ Yılmaz, Gaye Yılmaz, Eda Göknar (Pera Müzesi), Eray Gökbayrak Uzman olarak görev alacaklardır.

“Eğitimde Sanal Müze Uygulamaları” projesinin amacı, öğretmenler ile geleceğin akademisyenlerini:

Sanal müze eğitiminin öğrencilerin akademik başarısı, bilişsel becerileri ve kültürel duyarlılığına etkileri konularında bilgilendirmek,

katılımcıların sanal müzeleri sınıf içi etkinliklerine entegre etme becerilerini geliştirmektir.

Projenin hedef kitlesini İstanbul ilinde görev yapan farklı branşlardan ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğretmenler ile İstanbul’daki üniversitelerin Eğitim Bilimleri/Sosyal Bilimler /Lisansüstü Eğitim Enstitülerinde öğrenim gören lisansüstü öğrenciler oluşturmaktadır.

Disiplinlerarası hazırlanmış “Ankara Manzarası’na Yakın Bakış” öğrenme senaryosu, öğrencilerin bilişsel, duyusal ve psiko-motor hareket alanlarına yönelik etkinlikler içermektedir.

Bu etkinlikler, Hollanda Amsterdam Rijksmuseum envanterine kayıtlı Ankara Manzarası tablosu üzerinden tasarlanmıştır. Tabloda yer alan mekan ya da nesnelerden yola çıkarak öğrencilerin birlikte kurgusal karakter ve hikaye tasarlayabilmeleri amaçlanmıştır.

Etkinlikler, 6-13 yaş çocukların merak ve ilgi düzeylerine göre drama ve oyunlaştırma faaliyetleri çerçevesinde revize edilebilir.

Senaryoya konu olan tablo Ekim 2022 tarihine kadar Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

www.instagram.com/egitimdesanalmuze

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin