Eğitimde Robotik Uygulamaları Atölyesi

Eğitimde Robotik Uygulamaları Atölyesi

Yrd. Doç. Dr. Burak Şişman ve Yrd. Doç. Dr. Yavuz Yaman’ın “Eğitimde Robotik Uygulamaları” atölyesi 5. Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde! Kayıt için: www.etz.com.tr

Öğrenme yaklaşımlarında ortaya çıkan değişimler eğitim sürecinde gerçekleştirilen etkinliklere de yansımaktadır. Son yıllarda eğitimcilerin üzerinde durduğu yapılandırmacı öğrenme yaklaşımıyla öğrencilerin çevreyle etkileşimi, bilgiyi kendilerinin yapılandırmalarını sağlayacak bir öğrenme ortamları ihtiyacı doğmuştur. Bu ortamların oluşturulmasında eğitim teknolojilerinin kullanımk bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Son yıllarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan eğitim teknolojileri uygulamalarından birisi de robotiktir. Öğrenciler özel üretilmiş robotik eğitim materyallerini kullanarak hareket edebilen çeşitli robotlar tasarlayabilmektedir. Bu tür etkinlikler öğrencilerin Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik (STEM) alanlarındaki becerilerini eğlenceli bir şekilde geliştirmelerini sağlamaktadır. Eğitimde robotik etkinliklerinin gerçekleştirilmesi yapılandırmacı öğrenmeye açılmış yeni bir yol olarak görülmektedir.

Eğitimde robotik uygulamalarının kullanılmasının öğrencilere önemli kazanımlar sağlaması ve robotik teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitim alanında bu tür çalışmaların sayısının artmasına neden olmaktadır. Okul öncesi eğitimden üniversite düzeyine kadar birçok seviyede eğitsel robotik uygulamalarına rastlanmaktadır. İlkokul düzeyindeki çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin problem çözme ve matematiksel düşünme becerilerine, cinsiyet farklılıklarına, bilimsel süreç becerilerine, STEM alanlarındaki başarı düzeyine odaklanıldığı ve olumlu sonuçlar elde edildiği dikkat çekmektedir. Ancak dünya literatüründeki çalışmalar incelendiğinde öğrencilere robot tasarlama ve programlama becerilerini olan öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik çalışmaların öneminden bahsedilmesine rağmen bu alandaki çalışmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir.

Katılımcılar, bu atölyede STEM bağlamında robotiğin neden hızla gelişen bir araç olduğunu keşfedeceklerdir. Ayrıca atölye derslerine Robotiği entegre etmek isteyen veya robotik eğitimi vermek isteyen öğretmenler için yol gösterici olacaktır.

Robotiğe Giriş
Kısa Robotik Tarihi
Robotların Sınıflandırılması
Nereden başlamalı?
Robotik Eğitim Materyalleri