EĞİTİMDE NİTELİK SORUNLARI KONULU MAKALE YARIŞMASI

 DEÜ-KETAM
             DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  KÖY ENSTİTÜLERİ VE İSMAİL HAKKI TONGUÇ
         ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

       “EĞİTİMDE NİTELİK SORUNLARI”
     KONULU BİR MAKALE YARIŞMASI DÜZENLİYOR.

Türkiye son dönemlerde PISA ve OECD raporlarından ve yapılan bilimsel araştırma sonuçlarından  da anlaşılacağı üzere tüm eğitim süreçlerinde ve genel olarak eğitimde bir nitelik kaybıyla karşı karşıyadır. Bu kaybın nedenleri ve çözüm önerilerini bilimsel yöntemlerle incelemeye olan gereksinim merkezimizi bu konuda bir çabada bulunmaya itmiştir.

YARIŞMAYA KATILIM İÇİN
• Lisansüstü eğitimde ya da mezunu olmak gerekmektedir.
• Makalelerin  Bilimsel Araştırma yöntemlerine uygun olması gerekmektedir.
• Bilimsel makale yazım kurallarına uygun olarak yazılmalı, giriş, yöntem, bulgular,  tartışma ve sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşmalı, kaynakça APA sisteminde yazılmalıdır.
• Makale, eğitimde nitelik sorunları başlığının kapsadığı alanlara ilişkin olmalıdır. Okulöncesi, İlk ve ortaöğretimi kapsamalıdır.  Yükseköğretime ilişkin sorunlar konu kapsamının dışındadır.
• Makalelerin bilimsel ve etik sorunlarından yazarlar sorumludur.
• Makaleler daha önce herhangi bir yayın organında basılmamış ve yayımlanmamış olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
• Yukarıdaki koşulları sağlayan her makale değerlendirmeye alınacaktır. Makale göndermek için son tarih 20 Mart 2012’dir.  Değerlendirme Sonuçları 5 Nisan 2012 tarihinde http://web.deu.edu.tr/ketam/ adresinde edilecektir.
• Makaleler KETAM bilimsel danışma kurulu üyeleri arasından oluşturulacak bir jüri tarafından değerlendirilecektir. 

ÖDÜLLER
• Yarışma değerlendirmesi sonucunda ilk üç dereceye giren makaleler için para ödülü verilecektir.
• Yarışmayı kazanan makaleler ve başvurular arasından basılmaya değer bulunan makaleler bir kitapta toplanacaktır. Bu nedenle makale gönderen yazarların telif hakkının devrine ilişkin bir yazı da göndermeleri gerekmektedir.
• ilk üç dereceye giren makaleler  Nisan 2012 ayı içerisinde düzenleyecek çalıştayda yapıtlarının sunumunu yapacaklar ve ödüllerini alacaklardır.
• Not: Para ödülleri ve jüri web sayfasından duyurulacaktır.
İletişim :  Tınaztepe Yerleşkesi, PDÖ Derslikleri, Z-14, Tınaztepe/Buca – İZMİR
Telefon : 0 232 412 79 11   Faks : 0 232 453 41 88  web: http://web.deu.edu.tr/ketam/  e-posta:  [email protected],

AYDINLANMA IŞIĞI SÖNMEYECEK !