Eğitimde Kullanılan Materyale Dair

Tuba EKİN
Tuba EKİN

Eğitim ve öğretimin etkinliğini arttıran unsurlardan bir tanesi de kullanılan veya kullanılacak olan materyallerdir.

Materyal kullanımı hedefe ulaşmak için güçlü bir yardımcıdır. Ancak kullanılan materyal amaca hizmet etmiyorsa maalesef burada öğretimin etkinliği istenilen sonucu vermeyecektir. Bunun için hitap ettiğimiz grubun yaş aralığı , işlenen konun içeriği , materyalin malzemesi ve dokusu önemli bir yer tutmaktadır.

Materyalin temelinde öncelikli olarak basit ve anlaşılır olması gerekmektedir. Materyal başlığı altında ilk bakışta konuya ait ipuçları vermeli ve içeriği tahmin etmemiz için destek olmalıdır. Materyalde konu bütünlüğü sağlanması için görsel veya veri  kullanılması eğitimin etkinliğini arttırır. Öğretim yöntem ve tekniklerinden hangi alan aktif olarak kullanılacaksa materyal bu yönde desteklenirken ; öğrencinin pedogojik gelişimi göz önünde bulundurulmalıdır. Materyalin gerçek hayattan uzaklaşmaması   öğrencinin eğitim ve öğretim sırasında  aktif şekilde rol almasını  ,uygulama aşamasında yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlayacaktır. Materyalin kullanışlılığı konusunda materyalin bir çok kez kullanılacağı düşünülerek tasarlanmalı dayanıklılığı hesaba katılmalıdır.

Tabi materyalimizde eğitmen gibi kendini yenilemeye açık olması olmazsa olmazların bu konudaki konulacak son noktasıdır.