EĞİTİMDE KANAYAN YARA- MEVSİMLİK İŞÇİ ÇOCUKLARI

PROJE AMACI: Okulumuz özelinde bulunan daha çok göç ile gelmiş çocuklardan oluşan mevsimlik işçi çocuklar ve ailelerinin tespiti sorunlarının belirlenmesi ve göç mevsimlik işçi ilişkisinin ortaya konularak farkındalık oluşturulması

PROJE YÖNTEMİ: Öncelikle öğretmenler olarak gözlemlediğimiz göç ile gelmiş çocuklar başta olmak üzere okulumuzdaki mevsimlik işçi çocuklarının anket metoduyla belirlenmesi.Anket verilerinden yararlanarak anket sonuçlarının analizinden sonra belirlenen çocukların kendileri ve aileleri ile görüşmeler yapılarak verilerin çoğaltılması ve konuyu derinlemesine inceleme. Görüşmelerin gönüllük esası ile çalışılan yerlerde de yapılarak zenginleştirilmesi. İncelenen ve analizi yapılan verilerin raporlaştırmalarının hazırlanması. Raporlaştırılan verilerin elektronik ortamda hazırlanarak sunumunun yapılması.

BEKLENEN SONUC: Projemiz ile ülkemizin aslında birçok noktasında yaşanan mevsimlik işçi olarak çalışan veya ailesi çalışıp kendisi ailesine yardım eden çocukların eğitim durumlarının incelenmesi ve ortaya konması amaçlanmıştır. Okuldan ve eğitimden ayrı kalan bu çocuklara eğitimde fırsat eşitliği kapsamında yapılabilecek çalışmalara ışık olması açısından okulumuz özelinde bir örneklem teşkil etmesi beklenmektedir. Farkındalik oluşturabilme gayesi ile başladığımız bu projede elde ettiğimiz veriler ile okulumuz ve geçimini büyük oranda tarımdan sağlayan ilçemizdeki bu soruna çözüm de amaçlarımızdandır.