Eğitimde İyi Örnekler Konferansları

Eğitim Reformu Girişimi tarafından 2004’ten bu yana her yıl gerçekleştirilen Eğitimde İyi Örnekler Konferansları, ülkemizde, öğretmenler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getirmesi ve yeni öğrenme ortamlarının oluşmasına katkı sağlaması açısından önem taşımakt How Do U Know If Your Ex Wants U Back adır.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2011, 9 Nisan 2011 tarihinde bir gün boyunca Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşecek ve üniversite öncesi örgün ve yaygın eğitim çerçevesinde aşağıdaki konularda yapılacaktır.
Öğrenme – Öğretme Etkinlikleri (Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim)
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Eğitimde Katılımcı İşbirliği 
Meslek Eğitimi Özel Başvuru Alanı

Değişik uygulamaları/materyalleri değerlendirebilmek için hazırlanan çağrı mektubu ve başvuru formunu ekte bulabilirsiniz. Konferansta sunulacak iyi örnekler, çağrı mektubunda belirtilen ölçütlere göre Seçici Kurul tarafından seçilecektir.

TÜSİAD işbirliği ile gerçekleştirilecek Meslek Eğitimi Özel Başvuru Alanı’na yapılacak başvurular ise farklı bir Seçici Kurul tarafından yine çağrı mektubunda belirtilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Konferans ile ilgili bilgileri www.egitimdeiyiornekler.org adresindeki web sitesinden izleyebilirsiniz.

How Do U Know If Your Ex Wants U Back