EĞİTİMDE GERÇEKLİĞİ ARTIRDIK

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
EĞİTİMDE GERÇEKLİĞİ ARTIRDIK

Fatma Yasemin ORAN / [email protected]
Oğuzhan İNCE / [email protected]
M. Taha ARVAS / [email protected]
MANİSA / YUNUS EMRE ÖZEL MOSTEM LİSESİ

1.Giriş
Fatih projesi ile birlikte okullarda, derslerde konuların ihtiyaçlarına göre belirlenip
kullanılan web 2.0 araçlarının öneminin git gide artmasından yola çıkarak Web 2.0
araçlarından Aurasma, Quiver gibi programlara eşdeğer kendi okulumuza ait, kendi eğitim
materyallerine göre hazırlanmış bir uygulama tasarlayarak; somutlaştırarak ve eğlenerek
ders çalışmayı sağlayabilmek adına MOSTEMAR uygulaması geliştirilmiştir.

1.1. Çalışmanın Özgünlüğü
Türkiye’de genel anlamda hazır programlar kullanılmakta olup bu proje; okulların kendi
materyallerini kendi ihtiyaçlarına göre belirlemelerine, materyallere rahatlıkla ulaşmalarına
yardımcı olacaktır.

1.2. Çalışmaya Neden İhtiyaç Duyulduğu
Artırılmış gerçeklik ile ilgili programların çoğu ders için materyal barındırmaması, yurt
dışı kaynaklı olan bu programların çoğunun müfredatımıza uymaması, çoğu materyalin ise
ilköğretim seviyesine uygun geliştirilmiş olması gibi olumsuzluklar bizi bu projeyi yapmaya
yönlendirmiştir.

2. Problem Durumu
Artırılmış gerçeklik uygulamalarından birçoğunun ders konularını ve dersi
karşılayamadığı problemi tespit edilmiştir. Aynı zamanda tüm okullarımızın
yararlanabileceği bir materyal havuzu da bulunmamaktadır. Artırılmış gerçeklik
programlarının çoğu için internet gerekmektedir fakat çoğu okulda bu şekilde bir imkân
mevcut değildir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın Amacı
Bu projenin amacı; Artırılmış gerçeklik ile ilgili kendi programlarımızı oluşturarak kendi
ihtiyaçlarımıza uygun ders materyali geliştirmek ve bunu diğer okullarla paylaşarak bir
materyal havuzu oluşturmak.

3.2. Çalışmanın Hedefleri
Öğretmenlerin web 2.0 araçlarından artırılmış gerçeklik programlarını etkili bir şekilde
derslerinde kullanabilmeleri için destek vermek, tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin bu
materyallere ulaşabilmelerini sağlamak, öğrenci ve öğretmen isteklerine göre materyal
geliştirmek Z kuşağı gençlerin öğrenme stillerine katkı sağlamak, hazırlanan materyaller ile
dersleri ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmek, öğrencilere teknolojiyi doğru kullanmaları
konusunda rehberlik etmek, diğer okullarla birlikte eğitim materyali havuzu oluşturmak,
imkânı kısıtlı olan okullara ulaşabilmek hedeflerimizdir.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Okulumuzda 63 öğretmene uyguladığımız anket verilerinden yola çıkarak başladığımız
projemizin çalışma kapsamında ise şu yöntemlere başvurulmuştur: akıllı
Telefon ya da tabletimizi sayfada iki boyutlu yer alan bir çizime tutarak modellediğimiz
nesneyi 3 boyutlu olarak görebildik. Böylece mesleki ya da kültürel konulara ait
tamamiyle kendimize ait eğitim materyalleri geliştirebildik. Kodlama ile ilgili gönüllü
olarak ders alan öğrencilerimizde denediğimiz örneklerimizden sonra öğrenci sayımız
15’ten 35’e yükselmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin