Eğitimde Gelecek Konferansı Sunum Başvuruları Başladı

Eğitimde Gelecek Konferansı Sunum Başvuruları Başladı

Değerli Öğretmenler, Akademisyenler, Yöneticiler ve Eğitime Gönül Verenler,

2016’da MEF Üniversitesi’nde “Eğitim değişimdir, değişime direnmek yok olmayı seçmektir.” dedik. İki gün boyunca 1500 eğitimciyle buluştuk, eğitimi tartıştık, değişimi tartıştık, öğrendik… EDK16’dan aldıklarımızı sınıflarımızda, okullarımızda paylaştık.

Bu yıl ise sadece eğitimde değil her alanda küresel liderler yetiştiren üç üniversite
nin eğitim fakülteleri olarak Eğitimde Gelecek Konferansı’nı düzenliyoruz. Eğitime gönül veren herkesle iş birliği yaparak dijital çağda eğitimi, daha eşit ve daha adil bir eğitim ile farklılıkları ne olursa olsun her çocuğun öğrenebildiği okulları, yaratıcılık ve girişimciliği, dünyadan iyi örnekleri, okulun ve öğretmenliğin geleceğini, bilgi çağında öğretmen eğitimini konuşacağız.

11- 12 Kasım 2017’de bildiklerimizi paylaşmak, sorunlara çözüm üretmek ve geleceği tasarlamak için buluşacağız. Gelin, eğitimin geleceğinde siz de söz sahibi olun.

TEMALAR

Dijital Çağda Eğitim
STEM Eğitimi

Kodlama

Oyunlaştırma

Maker Hareketi

Robotik

Üç Boyutlu Teknolojiler

Bulut Tabanlı Öğrenme

Sanal Sınıf Uygulamaları

Eğitimde Tasarım

Eğitim Ergonomisi

Bilişsel Bilimler ve Eğitim

Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları

Eğitimde Yaratıcılık ve Girişimcilik

Ters Yüz Öğrenme (Flipped Learning)

Eğitim Programları ile Geleceği Tasarlamak

Eşit ve Adil Eğitim
Öğrenciler Arası Başarı Farkı

Ulusal Sınavlardaki Performans

Uluslararası Karşılaştırmalar

Sosyal Sınıf Farklarının Eğitimin Çıktılarına Yansıması

Göçmen Çocukların Eğitimi

Çok Dilli Çocukların Eğitimi

Özel Eğitim

Erken Çocukluk Eğitimi ve Erken Müdahale

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Güncel Yaklaşımlar

Eğitimde Sürdürülebilir Uygulamalar

Gelenekten Geleceğe – Yerelden Küresele Eğitim
Dil, Tarih, Kültür Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Eğitimde Sanat ve Sanat Eğitimi

Eğitim Tarihinden İyi Örnekler

Farklı Ülkelerin Eğitim Sistemleri

Gelecekte Öğretmen Eğitimi
Eğitim Fakültelerinin Geleceği

Öğretmen Eğitiminde Üniversite – Okul İşbirliği

Okulda Üniversite Modeli

Hizmet içi Öğretmen Eğitimi

Öğretmen Akademileri

Gelecekte Eğitim Yönetimi

Eğitimde Fark Yaratanlar
Farklı Okul Tasarımları

Farklı Sınıf Tasarımları

Bildiri başvuruları için son tarih 15 Eylül 2017’dir.

Sunum/Çalıştay Başvurusu

MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü

Ayazağa Cad. No.4 34396│Maslak – Sarıyer – İstanbul
0212 395 36 11
egk17@mef.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here