Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Bursu

Darüşşafaka Cemiyeti, 2014 yılında oluşturduğu “Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Burs Fonu” ile Darüşşafaka mezunu olmayan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemeye 2018-2019 akademik yılında da devam ediyor.

Başarıyı teşvik amacıyla verilen burstan öncelikli olarak ÖSYM yerleştirme sıralamasına göre, yerleştiği puan türünde yüzde 5’lik dilime giren öğrenciler yararlanacak.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Burs Fonu’ndan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri 28 Eylül 2018 Cuma gününe kadar başvuru belgelerini Darüşşafaka Cemiyeti Kaynak Geliştirme Birimi’ne posta yoluyla ya da elden eksiksiz ileterek yapabilirler. Burslar Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay ödenmektedir.

Burstan faydalanma koşulları

•    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
•    İlköğretim döneminde anne veya baba kaybı yaşamış olmak.
•    Liseyi bitirdiği akademik yılı takip eden yılda üniversiteyi kazanmış olmak.
•    ÖSYS sonucuna göre, yerleştirildiği puan türünde ilk %5’lik dilimde yer almak
•    Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en az 4 yıllık eğitim veren bir üniversiteye giriş hakkı kazanmak. (Vakıf üniversitelerinde sadece tam burslu yerleştirmeler dikkate alınacaktır.)
•    Başvuru formunu doldurmak.
•    Diğer kurumlardan aldığı bursu varsa başvuru formunda belirtmek.
•    Ekonomik durumu itibarıyla, yaşamına ve eğitimine devam etmek için gereken maddi (barınma, ulaşım, yemek, harçlık) koşulları karşılayamayacak olmak.
•    Lisans 1. Sınıfa başlıyor olmak.

Gerekli Belgeler

•    Başvuru formu
•    Kayıt yaptırdığı üniversiteyi gösteren öğrenci belgesi (üniversiteden alınmalıdır)
•    Kendini anlatan bir niyet mektubu
•    SGK döküm belgesi
•    Nüfus kayıt örneği
•    1 adet vesikalık resim
•    Sabıka kaydı (e-devletten alınabilir)
•    Hanenin gelirini gösteren belgeler (Anne/Baba maaş bordrosu, kira gelirleri vs.)

Burs başvurusu için

Darüşşafaka Cemiyeti Kaynak Geliştirme Birimi
Posta adresi: Darüşşafaka Cad. No:5/9 34457 Maslak / İstanbul
E-posta: tutengul.kucuker@darussafaka.org