EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ

1. Giriş
İlimizde eğitim; coğrafi koşullar, sürekli göç alma, okuma yazma oranının
düşüklüğü, velilerin eğitime bakışı, öğretmen sirkülasyonu, mevsimlik tarım işçiliğinin
yoğunluğu, okul başına ve öğretmen başına düşen öğrenci fazlalığı gibi birçok sebepten
dolayı arzulanan seviyede değildir. İldeki tüm paydaşların katılımıyla akademik başarıyı
arttırmanın yanında eğitime bakışı iyileştirmek, son yıllarda eğitim için yapılan fiziki
iyileştirmeleri niteliksel iyileştirmelerle desteklemek amacıyla 2015-2016 ve 2016-2017 eğitimöğretim yıllarında Eğitimde Başarıyı Arttırma Projesi (EBAP) Şanlıurfa’da faaliyete
geçirilmiştir.

2. Problem Durumu
İlimizin ulusal sınavlardaki başarısının istenilen seviyede olmaması, öğrencilerin
sosyal ve kültürel etkinliklere katılımının yetersiz olması, okul sporlarına katılımın az olması
ve öğrencilerin başarılarını yerel anlamda ölçecek çalışmaların yeterli olmaması bu
çalışmanın problem durumunu teşkil etmektedir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Bu çalışmanın amacı; öğrencilerimizin ulusal sınavlardaki başarısını, sosyal ve
kültürel etkinliklere katılımını ve ülke genelinde yapılan yarışmalardaki başarısını arttırmak
suretiyle geçmişten gelen başarısızlık algısını kırmaktır.
Çalışmanın hedefleri ise; a) İlimizin ulusal sınav ortalamalarını % 5 arttırmak b)
Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı arttırmak c) Okul sporlarını ve lisanslı öğrenci sayısını
% 50 oranında yaygınlaştırmak d) Mesleki kariyer çalışmaları yapmak şeklinde sıralanabilir.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Süreç boyunca işbirlikçi öğrenme, tartışma, yaparak yaşayarak öğrenme yöntemleri
ile analiz, sentez, veri çözümleme, görüşme(mülakat), soru-cevap ve grupla çalışma
teknikleri kullanılmıştır.

Mehmet BOZKURT
Yıldız YEŞİLBAĞDAN
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İsa KAÇAR
Şanlıurfa 75. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi
Halil ATLI
Hasan ÖZDEMİR
ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ