EĞİTİMCİLER İÇİN 21.YÜZYIL BECERİLERİ KAMPI

Değişimin çok hızlı yaşandığı çağımızda insiyatif alma hızlı ve etkili kararlar verebilmek giderek daha çok önem kazanıyor. Farklı yapılara uyum sağlayabilme, esneklik, etkili düşünme, kendini yönetme, teknolojiyi kullanabilme gibi beceriler aranan özelliklerin başında geliyor. Bu becerilerin kesiştiği bir noktada, hızla değişen çağımızda değişmeyen ve önemi giderek artan bir beceri var: Öğrenmeye Liderlik Etme Becerisi.

Değişen koşullar ile birlikte liderlik tipleri ve özellikleri de değişiyor. 21. yüzyıl koşulları yeni tipte liderler ve liderlik anlayışı gerektiriyor. Geleceğin liderleri olmak / yetiştirmek için farklı bir düşünce yolu aranıyor. Bu noktada 21.yy Okulu’nu oluşturmak için farklı liderlik davranışları önem kazanıyor. Çağımız değişim, yenilik ve teknoloji çağı olduğundan kurum ve kuruluşlar kendilerini farklılaştıracak ve diğerlerinden öne çıkaracak yeniliklere ve değişime ihtiyaç duyuyor. Özellikle eğitim kurumları ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilir olabilmeleri için mesleki gelişime ve yenilikçi öğrenme modellerine yatırım yapıyor. Bu noktada eğitim kurumlarında öğrenmeye liderlik yapabilecek kalifiye yetiştirilmiş öğrenme liderlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu kamp öğretmenler için yenilikçi yaklaşımlarla 21. Yüzyıl Becerileri’ni geliştirmek ve yeni bir öğrenme ekosistemi oluşturmak için tasarlanmıştır.

Etkinlik Süresi: 3Gün / 2 Gece

Tarih: 16-17-18 Haziran 2017

Yer: Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü

Program ve İçerik Yönetimi: YÖM

Konuk Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ziya Selçuk
Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın
Dr. Özgür Bolat
Dr. Selçuk Can Güven
Erim Hısım