EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU 2012

Eğitim ve okul yönetiminin varlık nedeni eğitimsel amaç ve politikaları gerçekleştirmektir. Bunun aracı ise, eğitim yöneticileridir.  Bir eğitim lideri olarak eğitim yöneticisinden beklenen başında olduğu örgütü işler tutmak ve geleceğe hazırlamaktır. 

Türk eğitim sistemi, her büyük toplumsal sistem gibi pek çok sorunla içiçedir. Bu sorunların bilimsel bakış açısıyla çok boyutlu olarak irdelenmesi, çözümsel modeller üretilmesi uygun tartışma platformlarının yaratılmasından geçmektedir. EYUDER tarafından geçen yıl geniş katılımla gerçekleştirilen I. Eğitim Yönetimi Sempozyumu eğitim yönetiminde vizyon konusunun tartışıldığı bu amaca yönelik bilimsel bir çalışma olmuştur.

Söz konusu sempozyumdan alınan olumlu dönütlerden hareketle, bu yıldan başlayarak bilimsel etkileşim formatımız, Eğitim Yönetimi Forumu adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Kısa adı EYFOR olan Eğitim Yönetimi Forumu, eğitim ve eğitim yönetimi alanındaki akademik birikimler ile uygulama çalışmalarını buluşturan bir akademik platform olma amacındadır.

Her yıl güz döneminde gerçekleştirilecek olan Forum, 12-13 Ekim 2012 tarihlerinde Nevşehir Üniversitesi ile birlikte Nevşehirde yapılacaktır.

Bu yılki EYFOR ana teması, Eğitimde Nitelik ve Yenileşme’dir. Forumda eğitimde değişimin ve değişirken niteliğe yönelik poitika oluşumlarına ışık tutulması hedeflenmektedir. Belirtilen ana tema çerçevesinde aşağıdaki konular tartışmaya açılacaktır:

1.Eğitim Yönetimi ve Yönetimde Dönüşüm,
2.Eğitim Politikaları ve Politika Uygulamaları,
3.Öğretmenlik Mesleği ve Mesleki İstihdam,
4.Eğitim Etiği ve Etik Uygulamalar,
5.Eğitimde Değişim ve Örgüt Kültürü,
6.Okul Süreçlerinde Kalite ve Verimlilik,
7.Eğitim Eşitliği, Dezavantajlı Gruplar ve Pozitif Ayrımcılık,
8.Eğitim Programları, Teknoloji ve Öğretimsel Uygulamalar,
9.Eğitimde Yöneltme ve Mesleki Eğitim,
10.Eğitimde Proje ve Modelleme Uygulamaları,
Belirtilen konu alanlarında çalışma yapan bilim insanları ve uygulayıcıların bildirileri ile EYFOR etkinliklerine katkı ve güç vermelerinden onur duyacağız. 

EYFOR Düzenleme Kurulu
 
Forum Takvimi
Özetle Başvuru İçin Son Gün : 22 Haziran 2012
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurusu : 27 Temmuz 2012
Bildiri Tam Metni İçin Son Gün : 08 Eylül 2012
Sempozyum İnternet Adresi : http://www.eyfor.org
Sempozyum E-posta Adresi : [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin